Unni Wilhelmsen til Ål

13. og 14. oktober blir det låtskriverworkshop og bransjeprat på Ål Kulturhus

Bandmønstring og seminar 2018

Bandmønstringen 2018 arrangeres 11. november på Union scene. I sammenheng med dette blir det avholdt et fagseminar om tilrettelagt musikkundervisning.


Folketoner med Kim Rysstad

Dagsseminar i Drammen den 17. november 2018

Union Scene for barn

Høstens program er klart!

Prosjekter

UKM - Ungdommens kulturmønstring

Det er Buskerud musikkråd som er fylkesansvarlig for UKM i Buskerud

The BandGathering

BMR arrangerer en bandworkshop for unge lovende band med profesjonelle instruktører og stor konsert på Union scene.

Bandmønstring

BMR arrangerer mønstring for Buskeruds mange band for psykisk utviklingshemmede.

Tilskudd

Buskerud musikkråd fordeler voksenopplæringstilskudd, og gir veiledning i andres tilskuddsordninger.

Voksenopplæringstilskudd

BMR fordeler tilskudd til voksenopplæring i musikklivet, og hjelper også medlemmene med å søke om tilskudd.

FRIFOND-tilskudd

BMR bistår uorganiserte musikkgrupper med ungdom å søke om Frifond-tilskudd.

Musikkutstyrsordningen

BMR veileder band, folkemusikkgruppper, jazzgrupper og andre grupper innen rytmisk musikk å søke om tilskudd.

KOMP - for rytmisk musikk

BMR hjelper band og andre grupper innen rytmisk musikk med søknader til opplæring.

Kontakt oss

Buskerud musikkråd
Telefon: 476 10 999
E-post: buskerud@musikk.no

Grønland 60
3045 Drammen