Velkommen til Eidsvoll musikkråd

Eidsvoll musikkråd er en paraplyorganissjon for det frivilige musikklivet i Eidsvoll. Vi arbeider for å bedre forholdene for musikklagene våre, og aarbeider aktivt for å ha en god kontakt både med musikklagene og med Eidsvoll kommune.

Vi samarbeider også med Akershus musikkråd, som hjelper oss med mye av det vi holder på med.

På sidene våre finner du kontaktinformasjon til oss, oversikt over medlemmene og noen av de mest sentrale dokumentene våre (vedtekter, årsmeldinger etc). For mer informasjon, ta gjerne direkte kontekt med oss per epost eller telefon.

Bli gjerne venn med oss på Facebook - der finner du mer løpende informasjon.

LES MER OM MUSIKKRÅDET VÅRT HER

Fra venstre: John Arve Eide, fylkeskulturdirektør i Akershus; Marit Sørlie, regionskonsulent VOFO; Rolf Anker Thon, Jorun Fagerhaug, Tor Inge Guttelvik - alle Eidsvoll musikkråd (Liv Marthe Føllesdal, Eva Kr. Kjæreng, Stine Kristiansen, Berit Smedsrud kunne ikke være tilstede på tildelingen).

LÆRINGSPRIS TIL EIDSVOLL MUSIKKRÅD

VOFO's LÆRINGSPRIS 2018 TIL EIDSVOLL MUSIKKRÅD!
Voksenopplæringsforbundet for Akershus har gitt læringsprisen for 2018 til Eidsvoll musikkråd! 😀
Under «læringsfestivalen» sist uke ble Eidsvoll musikkråd tildelt «Læringsprisen» for 2018. I begrunnelsen sier juryen at «… dette musikkrådet er særdeles aktivt for å inspirere til økt kulturkompetanse i kommunen og å legge forholdene til rette for læring og utvikling innen mange musikksjangre for innbyggere i alle aldre. Eidsvoll musikkråd arbeider både sjangeroverbyggende og bevisstgjørende for bygdas eldre musikktradisjo
ner».

Vi er overrasket og glade for denne prisen og takker hjertelig! Det inspirer til fortsatt engasjement for musikklivet i Eidsvoll kommune!

Kontakt oss

Eidsvoll musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/eidsvoll
E-post: eidsvoll@musikk.no
Leder: Rolf Anker Thon, tlf 90 17 28 18

VIS KONTAKTSKJEMA