Velkommen til Eidsvoll musikkråd

Eidsvoll musikkråd er en paraplyorganissjon for det frivilige musikklivet i Eidsvoll. Vi arbeider for å bedre forholdene for musikklagene våre, og aarbeider aktivt for å ha en god kontakt både med musikklagene og med Eidsvoll kommune.

Vi samarbeider også med Akershus musikkråd, som hjelper oss med mye av det vi holder på med.

På sidene våre finner du kontaktinformasjon til oss, oversikt over medlemmene og noen av de mest sentrale dokumentene våre (vedtekter, årsmeldinger etc). For mer informasjon, ta gjerne direkte kontekt med oss per epost eller telefon.

Bli gjerne venn med oss på Facebook - der finner du mer løpende informasjon.

LES MER OM MUSIKKRÅDET VÅRT HER

Eidsvoll musikkråd innkalt til møte om kultursal på Råhot ungdomsskole

Eidsvoll musikkråd er aktivt med i arbeidet med utbedring av akustikken i den nye kultursalen på Råholt ungdomsskole. Akershus musikkråd bistår oss med akustiske målinger, innspill til kravspesifikajon og andre praktiske forhold i denne viktige saken. Musikkrådet er meget tilfreds med å kunne delta på vegne av musikklivet i kommunen.

Årsmøtet avholdt 28. januar

Årsmøtet i Eidsvoll ble avholdt 28. januar 2016. Møtyet var meget hyggelig og ble raskt og effektivt avviklet. Rolf Thon ble valgt som ny leder, og de foreslåtte vedtektsendringene ble enstemmig vedtatt.

Kontakt oss

Eidsvoll musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/eidsvoll
E-post: eidsvoll@musikk.no
Leder: Rolf Anker Thon, tlf 90 17 28 18

VIS KONTAKTSKJEMA