Aktiviteter i regi av Eidsvoll musikkråd

Aktiviteter

Eidsvoll musikkråd har noen egne aktiviteter, men hovedaktiviteten skjer i de enkelte medlemslagene. Eidsvoll musikkråd ønsker å være et bindeledd mellom musikklivet og kommunen, og har jevnlige møter med kulturkontoret. Ta kontakt med oss dersom du vil ha vår hjelp i kontakt med Eidsvoll kommune.

 

2019

 

2.-3. mars:    «Masterclass» 
                         -inspirasjonsseminar for messingblåsere og slagverkere  -  Råholt ungdomsskole

16.-17. mars: Jazz-inspirert korseminar  -  Råholt ungdomsskole

17. mars       : Felles korfest  -  Eidsvoll kirke


MØTER

30. jan: Musikkrådets årsmøte

            i Camillasalen, Badet, kl 19:00

30. jan: Medlemsmøte

            i Camillasalen, Badet, kl 20:00


2.-3. mars 2019

«Masterclass»-inspirasjonsseminar for messingblåsere og slagverkere.

Aldersgrense 16 år, men dyktige yngre musikere fra Eidsvoll vil kunne bli vurdert. Seminaret er åpent for «alle» som ønsker å utvikle sine musikalske ferdigheter.

Påmelding via NMFs nettsider eller direkte til Eva eller Stine:

Epost: post@korpsinstrument.no

Tlf - Eva:   481 10 422

Tlf - Stine: 916 92 155

Instruktør messing: Tubaist Eirik Gjerdevik

Tilbys bredt så langt det er plass på Råholt ungdomsskole. Seminaravgift kr 600,-. Lunsj i 2 dager inkludert.

Samarbeid med NMF og Yamaha. NMF står for markedsføring og samordninger. Yamaha sponser instruktører og notemateriell.


16.-17. mars 2019

SJELDEN MULIGHET
KORSEMINAR FOR ALLE

Jazz-inspirert korseminar med storband og konsert i Eidsvoll kirke!

Duke Ellingtons Sacred Concert med Eidsvoll storband

Instruktør: Sigurd Engeseth.

Påmelding til Eidsvoll musikkråd v/ Jorun Fagerhaug:

E-post: jorun.fagerhaug@hotmail.com. Telefon: 905 75 528

Råholt ungdomsskole 16. og 17.3.2019,

Konsert i Eidsvoll kirke søndag 17.3.2019.17. mars 2019

Felles korfest i Eidsvoll kirke!

Tradisjonen med denne konserten fortsetter. Korene i Eidsvoll samles i et mektig korfellesskap med sanger fra sine egne repertoar.

Et SPENNENDE innslag i konserten er seminarkoret som har øvd denne helgen og

som framfører Sacred Concert av Duke Ellington sammen med Eidsvoll Storband.2018

Advent og jul

Allerede i novenber begynner våre medlemslag å presentere sine advents- og julekonserter. Kirkene er fine arenaer for dette! I tekst og toner gir utøverne inspirasjon og stemninger, en tid for ettertanke. Midt i hverdagens rush og jag er det fint å bli minnet på hvilke verdier som er viktige. Vi ønsker alle sangere, musikere, tekstlesere, konferansierer, arrangører

God Jul!

Takk for de flotte "julegavene" dere gir oss alle!

27. okt. 2018 Seminar for de yngste fra skolekorpsene i Eidsvoll og Tangen

Feststemning hos de unge musikantene! Omlag 60 unge musikanter fra 6-7 til 12 år viste fram sine kunster etter lørdagens musikkseminar! Musikk er glede, og det viste de til fulle på 'hentekonserten'. Sang, spill, rytme og humør skapte en konsert de kan være stolte av! Alle melodiene ble framført uten noter. 

Inspirerende instruktører har gjennom dagen undervist og inspirert de unge musikerne og deltok også selv på konserten. Dette er det andre seminaret vi gjennomfører for de yngste, et populært tiltak som gir mestring og fellesskap.

- Fløyteduell, sier du? - Seriøst...? Kult!

Mina og Julian utfordrer Frøydis på direkten! - Dette er gøy!

Utradisjonell, morsom og effektiv læring for de yngste!

Trommer, rytmer, melodier - her fikser vi ALT!

28. okt. 2018, inspirasjonsseminar for de "de eldste" musikantene i skolekorpsene og voksenkorpsene.

Nye metoder for læring var morsomt!

Morten Sanner og en gruppe elever fra Toneheim folkehøgskole ledet an i en inspirerende musikkdag for omlag 35 musikanter fra korpsene! Uvante, spennende og effektive metoder for musikklæring ga et flott resultat på kort tid! Dessuten: Fellesskap og relasjonsbygging er viktig for fremtidig samarbeid og rekruttering!

Sesongen 2018-19:

OVERSIKT over arrangementer i regi av Eidsvoll musikkråd:

Se detaljer om arrangementene nedenfor oversikten.

27.10.  Seminar for unge korpsmusikanter  -  Bønsmoen skole

28.10.  Inspirasjonsseminar for eldre skolekorpsmusikere og voksne  -  Råholt ungdomsskole

2.-3. mars 2019:  «Masterclass» 
                             -inspirasjonsseminar for messingblåsere og slagverkere  -  Råholt ungdomsskole

16.-17. mars 2019: Jazz-inspirert korseminar  -  Råholt ungdomsskole

17. mars        2019: Felles korkonsert  -  Eidsvoll kirke

 Øvings- og konsertlokaler - god akustikk

I samarbeid med Akershus musikkråd har vi målt de akustiske forholdene i flere øvingslokaler og konsertlokaler i kommunen. Vi ønsker også å sikre at nye lokaler i f.eks. skoler skal bygges i tråd med norsk standard NS8178. Et godt eksempel på dette er auditoriet i Råholt ungomsskole som fikk utbedret akustiske forhold med tanke på akustisk musikk for over 3 millioner kroner. Resultatet ble veldig bra, og lokalet er nå flittig brukt av lokale lag.

Det er verdt å nevne at Jon G. Olsen, daglig leder i Akershus musikkråd, nå er tilsatt som prosjektleder for et bredt internasjonalt arbeid for at NS8178 skal bli en internasjonal ISO-standard (Hurra! Internasjonal standard for øverom underveis).

For å se rapportene fra Eidsvoll, klikk her.

DETALJER:

LØRDAG 27. oktober

INVITASJON TIL SEMINAR FOR UNGE SKOLEKORPSMUSIKANTER

på Bønsmoen skole 

Målgruppe: Musikanter i barneskolealder fra skolekorpsene i Eidsvoll

Arrangør: Eidsvoll Musikkråd. Instruktører kommer hovedsakelig fra Eidsvoll Kulturskole.

Dette er et samarbeidseminar andre året på rad mellom skolekorpsene. Kulturskolen stiller med instruktører på de fleste gruppene. Det leies inn flere hvis behov.

Hensikten med seminaret er å gi inspirasjon og motivasjon til de yngste. Her får de spille i ei stor gruppe og oppleve musikkmoro og lek i et godt sosialt fellesskap!

Det er innlagt spisepause med «populær mat»J. I fjor var det rundt 60 deltakere. Vi håper på enda flere i år!

 Program

Kl 10               Fellessamling Gruppeøvelser

Felles pauser m servering av frukt og drikke. Taco til lunsj.

Kl. 14.45         Hentekonsert m/kaffeservering i forkant.

Musikantene deles inn i grupper etter instrument og nivå etter anbefaling fra korpsenes dirigenter.

  1. Nybegynnere (spilt < 6 mnd)
  2. Nivå 2 og ev. 3 – treblås, messing og slagverk

Korpsene stiller med ledere/mannskaper til klargjøring, bistand under øvelser, tilsyn i pauser, matservering og opprydding.

Påmelding, samlet for hvert enkelt korps, sendes Liv Marthe Føllesdal (LMSF@dynea.com) innen 28. september 2018. Inkluder opplysninger som fullt navn på musikant, fødselsår, instrument og hvor lenge de har spilt. Gi samtidig beskjed om ev. spesielle behov for tilrettelegging inkl. diettbehov/matintoleranse/allergier.

Ev. spørsmål rettes til Liv Marthe Føllesdal, tlf. 41569434.

 
   

 


SØNDAG 28.10.18

Inspirasjonsseminar på Råholt ungdomsskole for eldre skolekorpsmusikere og voksne.

NOEN ELDRE ARRANGEMENTER:


Sangen og musikkens dag i Eidsvoll

4. juni arrangerer Eidsvoll musikkråd sangen og musikkens dag.

Kor, korps og kulturskole fyller Eidsvoll med sang, musikk og bildende kunst gjennom et fyrverkeri av en dag. Arrangementet brukes også til å dele ut Drømmestipend og kommunale kulturstipend.

Lang tradisjon
Det er mange ti-år siden sist et slikt arrangement ble gjennomført, og vi er svært glade for at hele 14 av våre medlemsorganisasjoner vil delta! Hovedarrangementet vil foregå i Sundet, men konsertene vil starte allerede kl 10:30 ved institusjoner ulike steder i kommunen og ved Kiwi på Minnesund.

Teknisk arrangør
Vilberg skolekorps er teknisk arrangør. Med sin lange erfaring som stevnearrangør har de etablert profesjonelle rutiner for store musikkarrangement av denne typen. Dagens program er derfor i de beste hender!

Kommunal deltakelse
Eidsvoll kommune støtter arrangementet med store ressurser i form av gratis lokaler, paviljong, lydutstyr. personressurser m.m. Kulturskolen deltar med mange aktører, blant annet et eget tambourkorps og en kunstutstilling i Eidsvoll bibliotek.

Ordfører John-Erik Vika og kultursjef Siv Krogh Østerholm vil være aktive deltakere i arrangementet og blant annet dele ut stipend til lovende talenter!

Konserter på hvert gatehjørne
Sundet vil under konsertperioden 13:30 - 16:00 oppleve musikk fra "hvert gatehjørne", og publikum tilbys lett bevertning av ulik sort.

FELLESNUMRE
Alle deltakerne vil framføre to kjente fellesnumre, ett ved åpningen og ett ved avslutningen av arrangementet.

PROGRAM i store trekk:
kl 10:30 - 11:15  Konsert ved institusjoner og ved Kiwi, Minnesund
kl 12:15              Parade fra Eidsvoll Trafikkskole til rådhuset
kl 13:00              Åpning ved rådhuset. Kulturstipend, fellesnummer m.m.
kl 13:30 - 15:55  Konserter flere steder i Eidsvoll sentrum, bl.a. i Kafé Henrik og desssuten
                          kunstutstilling av Eidsvoll kulturskole i 
Eidsvoll bibliotek.
ca kl 16:00          Avslutning av dagens arrangement med utdeling av "drømmestipend" fra
                         
Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping, fellesnummer m.m. Ved rådhuset.
kl 18:00              Konsert i Eidsvoll kirke ved Romerike Vokalensemble. 
                          Gjester er Alexandra Rotan og solister fra kulturskolen.

 


13. mars 2016: Felles konsert for kor i Eidsvoll kirke

Fem kor satte hverandre stevne i Eidsvoll kirke i et samarbeidsprosjekt mellom EMR og Eidsvoll kirke. 13. mars kl. 19:00 var kirken nær fylt opp med interesserte tilhørere og medlemmene av Eidsvoll korforening, Eidsvoll mannskor, Opus-89, Langset Blandede Kor og Romerike Vokalensemble (tidl. Romerike Oratoriekor). Konserten bød på svært variert kormusikk fra alle tidsepoker og flere sjangere.  Siden det i 2016 feires 100-årsjubileum for den store tyske komponisten Max Reger, avsluttet korene konserten med et fellesnummer og framførte hans Unser lieben Frauen Traum. Organist Bjørnar Robertsen spilte Toccata i D-moll, Opus 59, nr 5.

Eidsvoll kirke har flotte forhold for akustisk musikk og ga full rettferdighet til alle klangfarger og styrkegrader noe publikum visste å sette pris på! EMR og Eidsvoll kirke ønsker å fortsette denne typen for samarbeid. Uttaleler fra korene etter konserten viste at også korene ønsker å fortsette med dette samarbeidet, så tanker og ideer om framtidige arrangementer er allerede i prosess!

Takk til alle for en flott konsertopplevelse!

2014-jubileet

GRUNNLOVEN 200 ÅR!

 Så er jubileet historie.

 Vi har hatt en hektisk og annerledes sesong. Mange konserter og opptil flere fellesarrangementer i tillegg til den STORE festen 17. mai! Og for en fest det ble! - med strålende solskinn, mengder av festkledde og feststemte mennesker i og rundt Verkensparken. Program fra tidlig morgen til seine kvelden med de aller fleste av våre medlemmer i storform. Høydepunktet var vel uten forkleinelse for noe annet den STORE forestillingen kl 12 med opptil 600 deltakere på scenen!

Fortelligen om Grunnloven ble akkurat det vi drømte om: en meget se- og hørverdig forestilling som inspirerte oss alle og ga gode minner for livet! - once in a lifetime! 

Vi vil rette en stor takk til hver enkelt deltaker som prioriterte å bidra i Eidsvoll kulturlivs største samarbeidsprosjekt noensinne (tror vi) og å gjøre det til en suksess!

Vi vil rette en spesiell takk til Kjell for hans utrettelige innsats som bidro vesentlig til suksessen!

Vi vil også rette en spesiell takk til Alison og Inger-Anne ved Norges musikkhøgskole! Deres sterke og dyktige prosjektledelse var helt avgjørende for det gode resultatet!

Kirsten Flagstad-markering 2013.

I desember 2013 var det 100 år siden Kirsten Flagstad debuterte som sangerinne. Hun betegnes den dag idag som "den største dramatiske sopran som har levd".

I et meget inspirerende foredrag om Flagstad fortalte museumsbestyrer Ragnhild Nyhus 2. mai om jubileumsmarkeringene.
Hun anmodet også alle sang- og musikkorganisasjoner i Eidsvoll om å inkludere minst ett nummer fra hennes særs store og rikholdige repertoar på sine
konserter gjennom hele året som en hyllest til denne enestående kunstneren og velgjøreren.
Det foreligger en repertoarliste hvor det ikke er vanskelig å finne et eller annet som kan passe inn. Særlig kan dette være aktuelt for korene.

Selv om hennes museum er på Hamar, hadde hun meget sterke røtter til Johnsrud på Eidsvoll Verk og Eidsvoll, og Ragnhild Nyhus nølte ikke med å hevde
at Hamar "har "stjålet" Flagstad fra Eidsvoll."

Mer info kan fås ved henvendelse Eidsvoll Musikkråd.

Kontakt oss

Eidsvoll musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/eidsvoll
E-post: eidsvoll@musikk.no
Leder: Rolf Anker Thon, tlf 90 17 28 18

VIS KONTAKTSKJEMA