Aktiviteter i regi av Eidsvoll musikkråd

Sangen og musikkens dag i Eidsvoll

4. juni arrangerer Eidsvoll musikkråd sangen og musikkens dag.

Kor, korps og kulturskole fyller Eidsvoll med sang, musikk og bildende kunst gjennom et fyrverkeri av en dag. Arrangementet brukes også til å dele ut Drømmestipend og kommunale kulturstipend.

Lang tradisjon
Det er mange ti-år siden sist et slikt arrangement ble gjennomført, og vi er svært glade for at hele 14 av våre medlemsorganisasjoner vil delta! Hovedarrangementet vil foregå i Sundet, men konsertene vil starte allerede kl 10:30 ved institusjoner ulike steder i kommunen og ved Kiwi på Minnesund.

Teknisk arrangør
Vilberg skolekorps er teknisk arrangør. Med sin lange erfaring som stevnearrangør har de etablert profesjonelle rutiner for store musikkarrangement av denne typen. Dagens program er derfor i de beste hender!

Kommunal deltakelse
Eidsvoll kommune støtter arrangementet med store ressurser i form av gratis lokaler, paviljong, lydutstyr. personressurser m.m. Kulturskolen deltar med mange aktører, blant annet et eget tambourkorps og en kunstutstilling i Eidsvoll bibliotek.

Ordfører John-Erik Vika og kultursjef Siv Krogh Østerholm vil være aktive deltakere i arrangementet og blant annet dele ut stipend til lovende talenter!

Konserter på hvert gatehjørne
Sundet vil under konsertperioden 13:30 - 16:00 oppleve musikk fra "hvert gatehjørne", og publikum tilbys lett bevertning av ulik sort.

FELLESNUMRE
Alle deltakerne vil framføre to kjente fellesnumre, ett ved åpningen og ett ved avslutningen av arrangementet.

PROGRAM i store trekk:
kl 10:30 - 11:15  Konsert ved institusjoner og ved Kiwi, Minnesund
kl 12:15              Parade fra Eidsvoll Trafikkskole til rådhuset
kl 13:00              Åpning ved rådhuset. Kulturstipend, fellesnummer m.m.
kl 13:30 - 15:55  Konserter flere steder i Eidsvoll sentrum, bl.a. i Kafé Henrik og desssuten
                          kunstutstilling av Eidsvoll kulturskole i 
Eidsvoll bibliotek.
ca kl 16:00          Avslutning av dagens arrangement med utdeling av "drømmestipend" fra
                         
Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping, fellesnummer m.m. Ved rådhuset.
kl 18:00              Konsert i Eidsvoll kirke ved Romerike Vokalensemble. 
                          Gjester er Alexandra Rotan og solister fra kulturskolen.

 


Eidsvoll musikkråd har noen egne aktiviteter, men hovedaktiviteten skjer i de enkelte medlemslagene. Eidsvoll musikkråd ønsker å være et bindeledd mellom musikklivet og kommunen, og har jevnlige møter med kulturkontoret. Ta kontakt med oss dersom du vil ha vår hjelp i kontakt med Eidsvoll kommune.

13. mars 2016: Felles konsert for kor i Eidsvoll kirke

Fem kor satte hverandre stevne i Eidsvoll kirke i et samarbeidsprosjekt mellom EMR og Eidsvoll kirke. 13. mars kl. 19:00 var kirken nær fylt opp med interesserte tilhørere og medlemmene av Eidsvoll korforening, Eidsvoll mannskor, Opus-89, Langset Blandede Kor og Romerike Vokalensemble (tidl. Romerike Oratoriekor). Konserten bød på svært variert kormusikk fra alle tidsepoker og flere sjangere.  Siden det i 2016 feires 100-årsjubileum for den store tyske komponisten Max Reger, avsluttet korene konserten med et fellesnummer og framførte hans Unser lieben Frauen Traum. Organist Bjørnar Robertsen spilte Toccata i D-moll, Opus 59, nr 5.

Eidsvoll kirke har flotte forhold for akustisk musikk og ga full rettferdighet til alle klangfarger og styrkegrader noe publikum visste å sette pris på! EMR og Eidsvoll kirke ønsker å fortsette denne typen for samarbeid. Uttaleler fra korene etter konserten viste at også korene ønsker å fortsette med dette samarbeidet, så tanker og ideer om framtidige arrangementer er allerede i prosess!

Takk til alle for en flott konsertopplevelse!

2014-jubileet

GRUNNLOVEN 200 ÅR!

 Så er jubileet historie.

 Vi har hatt en hektisk og annerledes sesong. Mange konserter og opptil flere fellesarrangementer i tillegg til den STORE festen 17. mai! Og for en fest det ble! - med strålende solskinn, mengder av festkledde og feststemte mennesker i og rundt Verkensparken. Program fra tidlig morgen til seine kvelden med de aller fleste av våre medlemmer i storform. Høydepunktet var vel uten forkleinelse for noe annet den STORE forestillingen kl 12 med opptil 600 deltakere på scenen!

Fortelligen om Grunnloven ble akkurat det vi drømte om: en meget se- og hørverdig forestilling som inspirerte oss alle og ga gode minner for livet! - once in a lifetime! 

Vi vil rette en stor takk til hver enkelt deltaker som prioriterte å bidra i Eidsvoll kulturlivs største samarbeidsprosjekt noensinne (tror vi) og å gjøre det til en suksess!

Vi vil rette en spesiell takk til Kjell for hans utrettelige innsats som bidro vesentlig til suksessen!

Vi vil også rette en spesiell takk til Alison og Inger-Anne ved Norges musikkhøgskole! Deres sterke og dyktige prosjektledelse var helt avgjørende for det gode resultatet!

Kirsten Flagstad-markering 2013.

I desember 2013 var det 100 år siden Kirsten Flagstad debuterte som sangerinne. Hun betegnes den dag idag som "den største dramatiske sopran som har levd".

I et meget inspirerende foredrag om Flagstad fortalte museumsbestyrer Ragnhild Nyhus 2. mai om jubileumsmarkeringene.
Hun anmodet også alle sang- og musikkorganisasjoner i Eidsvoll om å inkludere minst ett nummer fra hennes særs store og rikholdige repertoar på sine
konserter gjennom hele året som en hyllest til denne enestående kunstneren og velgjøreren.
Det foreligger en repertoarliste hvor det ikke er vanskelig å finne et eller annet som kan passe inn. Særlig kan dette være aktuelt for korene.

Selv om hennes museum er på Hamar, hadde hun meget sterke røtter til Johnsrud på Eidsvoll Verk og Eidsvoll, og Ragnhild Nyhus nølte ikke med å hevde
at Hamar "har "stjålet" Flagstad fra Eidsvoll."

Mer info kan fås ved henvendelse Eidsvoll Musikkråd.

Øvings- og konsertlokaler - god akustikk

I samarbeid med Akershus musikkråd ønsker vi å måle de akustiske forholdene i øvingslokaler og konsertlokaler i kommunen. Prosjektet startet våren 2012 med måling av 3 lokaler:

  • Råholt Menighetshus (kor)
  • Vilberg skoles gymsal (korps)
  • Kulturskolens bandrom (band)

 Fro å se rapportene fra Eidsvoll, klikk her.

Kontakt oss

Eidsvoll musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/eidsvoll
E-post: eidsvoll@musikk.no
Leder: Rolf Anker Thon, tlf 90 17 28 18

VIS KONTAKTSKJEMA