Årsmøtet avholdt 28. januar

29.01.2016 15:56 Skrevet av

Årsmøtet i Eidsvoll ble avholdt 28. januar 2016. Møtyet var meget hyggelig og ble raskt og effektivt avviklet. Rolf Thon ble valgt som ny leder, og de foreslåtte vedtektsendringene ble enstemmig vedtatt.

/share/mime/48/msword.png Saker til årsmøtet 2016, med årsmelding
(0237_2016-saker-til-arsmotet-samlet.docx, 24kB)

/share/mime/48/msword.png Nye vedtekter, vedtatt på årsmøtet 2016
(0237_vedtekter-nye-2016.doc, 38kB)


Eidsvoll musikkråd innkalt til møte om kultursal på Råhot ungdomsskole

Eidsvoll musikkråd er aktivt med i arbeidet med utbedring av akustikken i den nye kultursalen på Råholt ungdomsskole. Akershus musikkråd bistår oss med akustiske målinger, innspill til kravspesifikajon og andre praktiske forhold i denne viktige saken. Musikkrådet er meget tilfreds med å kunne delta på vegne av musikklivet i kommunen.


Kontakt oss

Eidsvoll musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/eidsvoll
E-post: eidsvoll@musikk.no
Leder: Rolf Anker Thon, tlf 90 17 28 18

VIS KONTAKTSKJEMA