Jon skal lede internasjonal jakt på god lyd!

Daglig leder i Akershus musikkråd Jon G. Olsen er tilsatt som leder for et internasjonalt prosjekt som skal se på de akustiske forholdene i øvingsrom verden over. En stor og fortjent "fjær i hatten" for Jon som i mange år har kjempet for at amatørmusikken skal få gode øvings- og konsertforhold! Vi gratulerer og ønsker lykke til med oppgavene. Vi føler oss svært trygge på at prosjektet er i de beste hender under Jons ledelse! Les mer her. 

 


 

 

Eidsvoll musikkråd først i Norge!

Etter forespørsel fra Akershus musikkråd ble Eidsvoll musikkråd det første musikkrådet i Norge som gjennomførte en akustisk kartlegging av alle lokalene som brukes til øvelser og/eller konserter i kommunen. Denne undersøkelsen er en pilot som danner malen for tisvarende undersøkelser i hele landet. Søndre Eidsvoll skolekorps påtok seg jobben som dugnad med en godtgjørelse sommeren 2017 og utførte et svært godt arbeid som ga et solid grunnlag for det videre arbeidet.

Musikklivet trenger gode lokaler - til øving og konserter!

Gode lokaler er en forutsetning for å kunne drive god lokal musikkaktivitet. Alle musikklag trenger tilpassede lokaler, ikke minst der akustikken er ivaretatt. For mer informasjon om musikklokaler, er Norsk musikkråds spesialsider om lokaler, www.musikklokaler.no.

På samme måte som idretten trenger gode anlegg trenger musikklivet gode lokaler til øving og til konserter. Ingen lokaler passser til alt, det er viktig å forstå at det er forskjellige akustiske behov for kor, korps og band.

Norsk standard for musikklokaler

Standard Norge har vedtatt en nasjonal standard for musikklokaler, "NS8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkformål". Denne skal legges til grunn for nybygg og ved forbedring av de akustiske forholdene i lokaler som brukes til musikk.

Her er målerapportene

Her kan du lese de enkelte målerapportene for de lokalene som er målt i kommunen. Du kan også skrive dem ut enkeltvis.

(Listen er felles for hele fylket, sortert kommunevis)

KLIKK HER

Kontakt oss

Eidsvoll musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/eidsvoll
E-post: eidsvoll@musikk.no
Leder: Rolf Anker Thon, tlf 90 17 28 18

VIS KONTAKTSKJEMA