Om oss

Eidsvoll musikkråd er lokalt organisasjonsledd i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund, og skal bl.a. arbeide for at hvert enkelt medlem og deltaker har det bra, ved å:

 • Bidra til å gi alle god adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter som hjelper hver enkelt når
  det gjelder å orientere seg i samfunnet, i forbindelse med personlige utvikling, og for å bedre
  grunnlaget for selvstendig innsats og samarbeid med andre i yrke og samfunnsliv.
 • Oppfordre til aktiv deltakelse i musikk gjennom læring, lytting og formidling.
 • Samarbeide med andre typer organisasjoner, institusjoner og kommunale myndigheter som forvalter og organiserer
  opplæring og utdanning i musikk.
 • Tilrettelegge, samordne og utvikle opplæring i musikk og musikkaktiviteter i kommunen.


Sammendrag fra musikkrådets handlingsprogram og vedtekter:

 • Vi skal være det naturlige bindeleddet mellom kommunen og medlemslagene
 • Vi skal arbeide aktivt for å bedre rammebetingelsene for medlemslagene
 • Vi skal arbeide for at all ei musikkllivet har egnede og gratis øvelokaler
 • Vi skal arbeide for bedre musikkformidling f.eks. i form av god akustikk og rimelig leie av konsertlokalene våre
 • Vi skal arbeide for tilbud om kurs og seminarer til medlemmene
 • Vi skal søke å bedre kommunikasjon og samarbeid mellom medlemslagene
 • Vi skal gjennomføre tiltak for felles markedsføring av musikklivet i kommunen

Kontakt oss

Eidsvoll musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/eidsvoll
E-post: eidsvoll@musikk.no
Leder: Rolf Anker Thon, tlf 90 17 28 18

VIS KONTAKTSKJEMA