"Klart vi kan" - messe

UKM stilte med konferansierar og åpnings- og avslutningkonsert på ”Klart vi kan-messa” på Dyrskuplassen 11. og 12. mai. Konferansierane Jo Vemund Svendsen og Tarjei Helle losa aktørane gjennom dei to konsertane.

Les meir...

Velkommen til Sjokoladekappleik 2006!
 

Seljord juniorspele-
mannslag, Tusseleiken og Seljord spelemanns lag ynskjer alle velkomne