100.000 kr. fra Sangløftet til Bamble kommune!

18.11.2015

Sangløftets første gaveutdeling: stor spredning

Sangløftet har fordelt over en halv million kroner til sangprosjekter over hele landet, og gavemottakerne og prosjektene viser et spekter av sang i alle former. Drop-in folkesang, viser, korkonkurranse og opera til folket er bare noen av de forskjellige tiltakene i Sangløftets første tildeling – alle med fellesnevneren sang.

Bamble kommune i Telemark fikk størst uttelling av alle med kr. 100.000. Gratulerer!

Liste over tildelingane.

 


- Sangen er mangfoldig og finnes overalt, sier en fornøyd fagansvarlig Heidie Westerblom.

I Sangløftets første gaveutdeling er det prosjekt av både store og små format - alt fra spennende jazzvokalkurs for en håndfull jenter til en hel kommune hvor innbyggerne skal få oppleve sang i alle mulige former over et helt år.
- Vi ønsker med Sangløftet å investere pengene godt, slik at vi lager gode muligheter for å bygge sang-Norge videre.

Sangløftet er et toårig prosjekt med formell lansering i september.
- Selv om vi ser at informasjon om Sangløftet har nådd godt ut, ønsker vi flere forslag fra miljøene vi vanligvis ikke forbinder direkte med sang. Rock, jazz og country, for eksempel, som jo i aller høyeste grad har sang som en del av sitt uttrykk. Sangløftet er genreåpent, og vi oppfordrer både organiserte og uorganiserte miljøer til å bli en del av Sangløftet, avslutter Westerblom.Sangløftet er en gave fra Sparebanksstiftelsen DnB Nor, og forvaltes av de to organisasjonene Norsk musikkråd og Musikk og Ungdom. Til sammen 5 000 000 kr fordelt over to år vil bidra til å løfte sangen i Norge. Sangløftet samarbeider med Syng for Livet og Hele Norge Synger. Høsten 2008 vil det bli iverksatt flere basistiltak i Sangløftet med fokus på sang for alle, unge dirigenter og unge sangere, og den nye sangboken Sang i Norge.

Om Norsk musikkråd:
Norsk musikkråd er en interesseorganisasjon for 33 landsomfattende musikkorganisasjoner. Musikkrådet er en unik møteplass for alle som driver med musikk i Norge. Norsk musikkråds medlemsorganisasjoner har rundt 140 000 medlemmer, og Musikkrådet har i tillegg 18 fylkeskontorer og over 100 lokale musikkråd. www.musikk.no

Om Musikk og Ungdom:
Musikk og Ungdom (etablert i 1970) har følgende hovedoppgaver:
- Å synliggjøre virksomhet for og med unge innenfor musikkområdet i Norge og utlandet
- Å være en portal for ungdoms deltakelse i musikkprosjekter i inn- og utland
- Å være en samhandlingsplattform for virksomhet og tiltak for unge innenfor musikkområdet
- Å initiere og gi tilskudd til musikkaktivitet og -prosjekter for unge
www.jmn.no

For mer informasjon om Sangløftet, kontakt prosjektledelsen:
Prosjektleder Solveig Riiser, Musikk og Ungdom, solveig@jmn.no
Fagansvarlig Heidie Westerblom, Norsk musikkråd, heidie.westerblom@musikk.no
Kulturkonferansen 2008

 Telemark fylkeskommune i samarbeid med Telemark kulturnettverk inviterer til dagskonferanse med kultur som tema.

Tid: Tysdag 16. september kl 09.30 – 16.30.
Stad:
Gullbring kulturanlegg / Bø Hotell, Bø
Pris: Konferansen, inklusive lunsj er gratis for deltakarane.
Påmelding: Innan fredag 12/9 til telemark@musikk.no (e-post) eller
http://www.musikk.no/telemark (nettpåmelding)

 

 

 

 Målgrupper: frivillige organisasjonar, kulturtiltak på fylkesplan, festivalar og arrangørar, kulturpolitikarar i kommunen, tilsette i offentleg kultursektor samt lokale fellesorgan (musikkråd, kulturnettverk), regionale kulturhus og andre interesserte.

Kulturkonferansen 2008 - pdf

Påmelding til konferansen. 

 

 

Kulturkonferansen 2008- les heile sakaNytt medlem

Styret i Telemark kulturnettverk tok mandag 11. mars opp Telemarksbiblioteket som nytt medlem.

Vi ønsker biblioteket velkommen!

 Sang for millioner!

Jubelen i taket for rekordgave som skal styrke sangen i Norge

Norsk musikkråd og Jeunesses Musicales Norge – JM Norge (Musikk og ungdom) har fått 5 millioner i gave av Sparebankstiftelsen. Midlene skal finansiere et toårig prosjekt som skal styrke norske sangmiljøer. Prosjektet vil rette seg mot alle som synger og som leder sangaktiviteter uavhengig av alder og bosted, uavhengig av om man er fritidssanger eller profesjonell og på tvers av alle sjangere. Prosjektet skal utvikles i løpet av våren og lanseres 15. september 2008.

Sang for millioner!- les heile sakaMVO-tildeling 2008

- rekordtilskot til øvingslokaler!

14 millioner kroner er no tildelt frå Musikkerkstadordninga, og nærare ¼ er bevilga til bygging av øvelokaler. Alle 474 tildelingar er publisert på http://www.mvo.no.

I Telemark har 22 søknader fått tilsagn om til saman kr. 499.500.
Frå Telemark kom det til saman inn 49 søknader for 2008, med eit samla søknadsbeløp på kr. 2.064.581. Av dette sto Rock for 11 søknader på kr. 1.008.281, folkemusikk 25 søknader på kr. 578.300, verdsmusikk 1 søknad på 15.000 og samarbeidstiltak 12 søknader med eit samla søknadsbeløp på kr. 463.000.

MVO-tildeling 2008- les heile saka


Kontakt oss

Telemark kulturnettverk
Gullbringvegen 34, 3800 Bø
Tlf: 35 06 06 80
E-post: telemark@musikk.no
Organisasjonsnummer: 971 325 704

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART