Kulturkonferansen 2008

 Telemark fylkeskommune i samarbeid med Telemark kulturnettverk inviterer til dagskonferanse med kultur som tema.

Tid: Tysdag 16. september kl 09.30 - 16.30.
Stad:
Gullbring kulturanlegg / Bø Hotell, Bø
Pris: Konferansen, inklusive lunsj er gratis for deltakarane.
Påmelding: Innan fredag 12/9 til telemark@musikk.no (e-post) eller
http://www.musikk.no/telemark (nettpåmelding)Målgrupper: frivillige organisasjonar, kulturtiltak på fylkesplan, festivalar og arrangørar, kulturpolitikarar i kommunen, tilsette i offentleg kultursektor samt lokale fellesorgan (musikkråd, kulturnettverk), regionale kulturhus og andre interesserte.

Kulturkonferansen 2008 - pdf

Påmelding til konferansen.Program:

09:30: Frammøte. Kaffe og rundstykker
09:45: Kulturinnslag: Kalekeh Klezmerensemble (UKM)
Velkommen: v/ Anja Kristin Hjelseth
10:00 - 12:00:

FAGTEMA: Kulturlova av 1. august 2007
Kulturlova - ein hemsko eller eit godt virkemiddel for kulturlivet i kommunesektoren?

Innleiarar:
Ingrid Grandum Berget, Leiar i NOKU / Næringssjef i Bamble
Morten Hagevik, Generalsekretær i Norsk musikkråd

Spørsmål og kommentarar frå salen. Ordskifte
Ordstyrar Fylkeskultursjef Geir Berge Nordtveit

12:00 - 13:00: Lunsj, Bø Hotell
13:00 - 15:00:

DIALOGMØTE mellom kulturpolitikarane og kulturaktørane

Kulturinnslag: Telemark messingskvintett
Utfordringane våre i Telemark
Korte innlegg frå sektorarane musikk, scenekunst, kulturskular, kommunar, festivalar og andre
Korte innlegg frå politikarane. Ordskifte.
Ordstyrar: Utvalsleiar Anja Kristin Hjelseth

15:00 - 16:30:
MØTEPLASSEN
A. Festivalane i Telemark, v/Geir Berge Nordtveit
B. Arrangørnettverket, v/Trond Villa
C. Lokale kulturnettverk/-råd / lokale musikkråd, v/Kjell Stundal
D. Folkemusikk - Rekruttering, samarbeid, v/Kari Lønnestad

Oppdatert:
av Heidi E. Vege


Kontakt oss

Telemark kulturnettverk
Gullbringvegen 34, 3800 Bø
Tlf: 35 06 06 80
E-post: telemark@musikk.no
Organisasjonsnummer: 971 325 704

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART