Sang for millioner!

Jubelen i taket for rekordgave som skal styrke sangen i Norge

Norsk musikkråd og Jeunesses Musicales Norge - JM Norge (Musikk og ungdom) har fått 5 millioner i gave av Sparebankstiftelsen. Midlene skal finansiere et toårig prosjekt som skal styrke norske sangmiljøer. Prosjektet vil rette seg mot alle som synger og som leder sangaktiviteter uavhengig av alder og bosted, uavhengig av om man er fritidssanger eller profesjonell og på tvers av alle sjangere. Prosjektet skal utvikles i løpet av våren og lanseres 15. september 2008.Et viktig løft
- Med dette prosjektet vil vi engasjere og skape ny entusiasme i alle norske sangmiljøer. Den flotte gaven åpner for mangfoldige muligheter for alle involverte, sier Alexander Krohg Plur, generalsekretær i Musikk og ungdom. Og daglig leder i Norsk musikkråd, Morten Hagevik stemmer i: - Vi gleder oss til å invitere til innspill fra fagmiljøer, lokalsamfunn og musikkorganisasjoner, sier han.

Til sammen representerer Norsk musikkråd og JM Norges nettverk et stort mangfold av tradisjonelle og grensesprengende aktører innenfor sangens verden. Disse skal sammen med andre samarbeidspartnere sette i verk en rekke lokale, regionale og nasjonale tiltak i årene som kommer. De tre hovedområdene Kompetanseheving, Opplevelser og Repertoarutvikling skal bidra til nyskapning og til styrking av eksisterende virksomhet.

Mer informasjon:
Alexander Krohg Plur: Tlf: 97 01 26 28 post@jmn.no
Morten Hagevik: Tlf: 92 89 86 60 morten.hagevik@musikk.no


Om Norsk musikkråd:
Norsk musikkråd er en interesseorganisasjon for 33 landsomfattende musikkorganisasjoner. Musikkrådet er en unik møteplass for alle som driver med musikk i Norge. Norsk musikkråds medlemsorganisasjoner har rundt 140 000 medlemmer, og Musikkrådet har i tillegg 18 fylkeskontorer og over 100 lokale musikkråd.

Om Jeunesses Musicales Norge (JM Norge):
JM Norge (etablert i 1970) har følgende hovedoppgaver:
- Å synliggjøre virksomhet for og med unge innenfor musikkområdet i Norge og utlandet
- Å være en portal for ungdoms deltakelse i musikkprosjekter i inn- og utland
- Å være en samhandlingsplattform for virksomhet og tiltak for unge innenfor musikkområdet
- Å initiere og gi tilskudd til musikkaktivitet og -prosjekter for unge

En av de viktigste oppgavene for JM Norge er å være en nettverksorganisasjon - en felles plattform for arbeidet for og med barn og unge innenfor musikkområdet, og som UNESCO-organisasjon for fredsskapende arbeid. JM Norge har en stor nettverksplattform av organisasjoner og institusjoner som arbeider for og med ungdom og musikk.

Oppdatert:
av Heidi E. Vege


Kontakt oss

Telemark kulturnettverk
Gullbringvegen 34, 3800 Bø
Tlf: 35 06 06 80
E-post: telemark@musikk.no
Organisasjonsnummer: 971 325 704

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART