Norsk Standard for musikkrom kan bli en realitet

Bransjen ved Norsk musikkråd har tatt initiativ til å starte arbeid med standardisering av kriterier for musikklokaler og øvingsrom. Nå kan en norsk standard for musikkrom bli en realitet. Dette melder Standard Norge på standard.no


Samarbeidsplattform mellom frivillig og kommunal sektor.

KS og Frivillighetsnorge har utarbeidd ei plattform for samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor som dei ønskjer at alle kommunar og fylkeskommunar skal slutte seg til.
Dette for å regulere og avklareroller og samarbeid mellom sektorane. Det vert understreka at frivillig sektor skal ha forutsigbare rammer for sitt arbeid på kommunenivå.


Statleg forskjellsbehandling av fylkeskommunar

Telemark, saman med ein del andre fylke, fell mellom to ”stolar” (Kristiansand, Oslo) når det gjeld statleg satsing på regionale orkester. TKN utfordrar Telemark fylkeskommune 


Bamble musikkråd

Styret i Telemark kulturnettverk vil gratulere Bamble med nyetablert fellesorgan for musikklivet i kommunen og ønskje Bamble musikkråd velkommen som medlem i Telemark kulturnettverk.


KOMP med ny søknadsfrist:
15. DESEMBER!

KOMP - støtteordning for opplæring og kompetanseheving innen de rytmiske sjangere - videreføres i 2012 TROLIG på samme nivå som i 2011. Søknadsfrist er 15. desember 2011. Det søkes online. Skjemaet åpnes 1.desember.


AAA – Access All Areas

GRATIS seminar i Bø

Med Anders Odden og Bård Torstensen

Alt du må vite om musikkbransjen

MANDAG 17. OKT. KL 17:00 TIL 21:00
Sted: Kroa i Bø, Gvarvvegen 56, 3800 Bø i Telemark

Kommer du/dere?
Da er det fint om du sender påmelding innen 11.okt. til post@sornorskjazzsenter.no eller
aust-agder@musikk.no

 Kursbrosjyre.

Plakat.


Flott musikktilbud for ungdom
mellom 16 og 20 år!

Invitasjon til prøvespill for opptak i Sørnorsk Ungdomsstorband (SNUS).

Påmeldingsfrist: 5. september..

 Kontakt oss

Telemark kulturnettverk
Gullbringvegen 34, 3800 Bø
Tlf: 35 06 06 80
E-post: telemark@musikk.no
Organisasjonsnummer: 971 325 704

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART