Voksenopplæringsmidler

08.03.2017 15:05 Skrevet av

Musikkens studieforbund forvalter voksenopplæringsmidler til lokale lag som er medlim i en av Musikkens studieforbunds tilskuddsberettigede medlemsorganisasjoner.

Voksenopplæringen i musikkkorganisasjonene er hovedsaklig knyttet til disse aktivitetene:

· Den ordinære opplæringen i laget, organisert som samspill/-sang og gruppeopplæring
· Spesielle kurs og opplæringstiltak arrangert av lag, krets-/fylkesledd, musikkrådet i fylket eller lokale musikkråd

Opplæringen kan være med eller uten lærer.

Les mer om Musikkens studieforbund her.

Kontakt oss

Norsk musikkråd
E-post: nmr@musikk.no

Musikkens studieforbund
E-post: msf@musikk.no

Telefon: 2200 5600

Besøksadresse: Trondheimsveien 2 (inngang Herslebs gate)
Bygg J/K, Spirehuset/Kornhuset, 6. etg

Postadresse:
Postboks 4651 Sofienberg
0506 Oslo