Innkalling til årsmøte 2017

Det innkalles med dette til årsmøte i Finnmark musikkråd lørdag 25. mars 2017 kl. 11.00 - 16.00. Møtested: Scandic hotell Vadsø

KOMP - søknadsfrist 10.2.2015

KOMP er en støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen jazz, rock, folkemusikk og verdensmusikk.

Finnmark musikkråd søker daglig leder

Finnmark musikkråd skal ansette daglig leder i 50 % stilling med mulighet for utvidelse. Vi søker etter en selvstendig, handlekraftig og kunnskapsrik kulturarbeider.

Økning i tilskudd til voksenopplæring i Finnmark

Kursarrangørene til Musikkens studieforbund har innrapportert flere studietimer første halvår i år. Dette gir økte tilskudd til lagene.

Prosjekter

MIFF - Musikk i fengsel og frihet

Finnmark musikkråd tilbyr i samarbeid med Vadsø videregående skole og Vadsø fengsel gitaropplæring i Vadsø fengsel. Vi ønsker på sikt å kunne utvide tilbudet til også å gjelde andre instrumenter som keyboard og bass. Tiltaket er veldig populært og det er rift om plassene. Lærer er Torfinn Strømsmo


Tilskudd

Voksenopplæringstilskudd

Finnmark musikråd fordeler tilskudd til voksenopplæring i musikklivet, og hjelper også medlemmene med å søke om tilskudd.

FRIFOND-tilskudd

Finnmark musikkråd bistår uorganiserte musikkgrupper med ungdom å søke om Frifond-tilskudd.

Musikkutstyrsordningen

Finnmark musikkråd veileder band, folkemusikkgruppper, jazzgrupper og andre grupper innen rytmisk musikk å søke om tilskudd.

KOMP - for rytmisk musikk

Finnmark musikkråd hjelper band og andre grupper innen rytmisk musikk med søknader til opplæring.

Kontakt oss

Finnmark musikkråd
Telefon: 78 95 31 20
E-post: finnmark@musikk.no

Postadr: Boks 30, 9811 VADSØ
Besøksadr. Banken, Tollbugt 16, VADSØ

VIS KONTAKTSKJEMA