Finnmark musikkråd tilbyr i samarbeid med Vadsø videregående skole og Vadsø fengsel gitaropplæring i Vadsø fengsel. Vi ønsker på sikt å kunne utvide tilbudet til også å gjelde andre instrumenter som keyboard og bass. Tiltaket er veldig populært og det er rift om plassene.

Lærer i prosjektet er Torfinn Strømsmo

Kontakt oss

Finnmark musikkråd
Telefon: 78 95 31 20
E-post: finnmark@musikk.no

Postadr: Boks 30, 9811 VADSØ
Besøksadr. Banken, Tollbugt 16, VADSØ

VIS KONTAKTSKJEMA