Innkalling til årsmøte 2017

13.03.2017 10:40 Skrevet av Hans Stapnes

Det innkalles med dette til årsmøte i Finnmark musikkråd lørdag 25. mars 2017 kl. 11.00 - 16.00. Møtested: Scandic hotell Vadsø

I henhold til vedtektene, kan hver medlemsorganisasjon/lokale musikkråd møte med inntil 2 delegater med stemmerett. Finnmark musikkråd dekker reiseutgifter for alle påmeldte delegater med inntil kr. 4.000,- pr person samt overnatting/mat på Scandic hotell Vadsø.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 25.2.2017. Vi ber om påmelding innen fredag 10.2. Saksliste sendes ut 2 uker før årsmøtet.


Finnmark musikkråd søker daglig leder

Finnmark musikkråd skal ansette daglig leder i 50 % stilling med mulighet for utvidelse. Vi søker etter en selvstendig, handlekraftig og kunnskapsrik kulturarbeider.

Finnmark musikkråd søker daglig leder - les hele saken