ENDELIG - Akustikkstandard på høring

26.01.2017 12:10 Skrevet av Jon G. Olsen

ENDELIG er den her!
Musikklivet har i alle år slitt med lite egnede lokaler til både øving og konserter. Spesielt har det lokale musikklivet, kor, korps og band måttet øve og i mange tilfeller også holde sine konserter i lokaler som langt fra passer til deres type musikk. «Etter flere tiårs arbeid ønsker vi en norsk standard for akustikk i musikklokaler hjertelig velkommen», sier Jon G. Olsen som er leder i Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler.

«Dette vil på sikt hjelpe kommuner og andre til å lage bedre og mer tilpassede lokaler for musikklivet. Det koster ikke alltid så mye, men har svært mye å si for de hundretusenvis av barn, unge og voksne som er opptatt av sang og musikk.» Vi i musikklivet er veldig fornøyd med det høringsutkastet som nå er utarbeidet, og ber alle gode krefter om å kommentere forslaget.  Alle gode innspill og kommentarer blir grundig vurdert, det er også viktig å gi innspill om man synes det er behov for en slik standard - både fra kommune og musikklivet generelt. Innspillene vil også være viktige for å fange opp evt uklare beskrivelser, formuleringer og øvrige punkter i standarden.

Last ned forslaget og høringsbrev her.(Klikk på "prNS8178", evt registrer deg og skriv inn "8178" når du får beskjed om å angi hvilken standard du vil se på.)

Håper kommuner, fagmiljøer og musikkliv vil la seg høre

Det har vært stor interesse for arbeidet med å lage standarden, en rekke av landets dyktigste romakustikere har bidratt i komitearbeidet, og det er gjort mye godt faglig - til dels også internasjonalt banebrytende - arbeide i prosessen. Nå håper vi på en bred høringsrunde, der såvel kommuner og fylkeskommuner, byggebransjen, entreprenører og akustikere og musikklivets selv vil la seg høre. Det er allerede planlagt flere hørings- og orienteringsmøter rundt om i landet, og høringsutkastet vil også bli presentert på Norsk Akustisk Selskaps faghøstsamling i Trondheim 24.-26. oktober.

Bygger på Norsk musikkråds normer og anbefalinger

Høringsutkastet bygger på mange måter på Norsk musikkråds normer og anbefalinger, ikke minst er inndelingen i tre akustiske kategorier identisk - kategoriene er lydsvak akustisk musikk (kor, strykere ol), lydsterk akustisk musikk (som korps, storband, symfniorkester med blåsere) og forsterket musikk (rock, band etc som bruker PA-anlegg for å forsterke lyden). "Nettopp denne inndelingen i tre forskjellige kategorier som har forskjellige behov er et av grunnprinsippene, og vi er spesielt glade for at denne er identisk med vår tidligere inndeling", sier Jon G. Olsen i en kommentar.

Stanarden omfatter flere type rom enn Norsk musikkråds tidligere standard. Den er tydelig på kriterier for øverom innen hver av musikksjangrene, både små øveceller for en-tre musikanter, større øvingsrom for fullt kor og orkester. Og selvsagt også kriterier for gode konsertlokaler.

Høringsfrist 20. november

Etter høringsfristen 20. november skal høringssvarene gjennomgås og beabeides, det ventes at den endelige versjonen av standarden vil bli ferdig på nyået og publisert i god tid innen påske. "Det vil i så fall bli en viktig milepæl for arbeidet med musikklokaler i Norge, 25 år etter at Akershus musikkråd i samarbeid med SINTEF og Akershus fylkeskommune ga ut publikasjonen "BEDRE AKUSTIKK - Gode råd om forbedring av akustikk i lokaler til musikkformål", sier Jon G. Olsen i en sluttkommentar. "Ting tar tid, men nå er vi bare glade for at arbeidet er kommet så langt."

Tips en venn om dette

Økning i tilskudd til voksenopplæring i Finnmark

Kursarrangørene til Musikkens studieforbund har innrapportert flere studietimer første halvår i år. Dette gir økte tilskudd til lagene.

Økning i tilskudd til voksenopplæring i Finnmark - les hele sakenKOMP-MIDLENE for 2013 fordelt

KOMP-MIDLENE for 2013 er nå fordelt og følgende lag I Finnmark fikk tilskudd:

KOMP-MIDLENE for 2013 fordelt - les hele sakenNye nettsider i Finnmark musikkråd

Finnmark musikkråd er nå klare med ny design på nettsideen. samtidig med ny design håper vi også å kunne bringe diverse informasjon fra musikkrådet og fra musikkråd-systemet. De nye nettsidene er mer moderne og skal også være lettere å finne fram i. Utseendet er også tilpasset nye lese-enheter, nettbrett og mobiltelefon. "Vi er ikke helt ferdig med tilpasningene til mindre nettbrett og mobiltelefoner enda, men dette kommer om ikke så lenge", sier daglig leder Kjell Magne Stålsett i en kommentar.

Nye nettsider i Finnmark musikkråd - les hele saken


Kontakt oss

Finnmark musikkråd
Telefon: 78 95 31 20
E-post: finnmark@musikk.no

Postadr: Boks 30, 9811 VADSØ
Besøksadr. Banken, Tollbugt 16, VADSØ

VIS KONTAKTSKJEMA