MOMS-KOMPENSASJON

26.01.2017 12:21 Skrevet av

 Frivillige organisasjoner kan få tilbake noe av det de har betalt i moms i forbindelse med kjøp av varer og tjenester, basert på tidligere års regnskap.

Momskompensasjon for frivillige organisasjoner ble vedtatt av regjeringa i 2010. Det pågår et kontinuerlig arbeid med å få hevet bevilgningene på statsbudsjettet.

 

Oversikt over momskompensasjon til Finnmark sangerforums medlemskor som søkte om dette  i 2014:

Finnmark sangerforum  
MVA-kompensasjon 2014
   
Berlevåg blandakor  kr       17 235
Berlevåg mannsangforening  kr       12 371
Båtsfjord damekor  kr         4 122
Hammerfest blandede kor  kr       17 102
Hannerfest damekor  kr       11 225
Honningsvåg blandakor  kr       10 005
Kjøllefjord kammerkor  kr         3 782
Lakselv blandakor  kr         6 960
OmsåKor  kr         4 262
Porsangerne  kr         9 033
Sangkoret Crescendo  kr       22 246
Vadsø mandssangforening  kr       10 024
Vardø mandssangforening  kr         5 295
 SUM  kr     133 662

Voksenopplæring

Voksenopplæringsordningen gir tilskudd til øving og annen opplæringsaktivitet gjennom Musikkens studieforbund. Kontakt oss for mer info.

Voksenopplæring - les hele sakenFRIFOND-TILSKUDD

Dette er penger som kommer fra overskuddet fra Norsk tipping se www.spillemidlene.no

FRIFOND-TILSKUDD - les hele sakenMUO

Musikkutstyrsordningen (MUO) skal sikre tilgang til gode øvingslokaler over hele landet, og gode tekniske vilkår for framføring av rytmisk musikk.

MUO - les hele sakenStøtte til kurs

Komp gir støtte til kursvirksomhet og andre kompetansehevende tiltak for musikere og arrangørerer innenfor det rytmiske feltet

Støtte til kurs - les hele saken


Kontakt oss

Finnmark musikkråd
Telefon: 78 95 31 20
E-post: finnmark@musikk.no

Postadr: Boks 30, 9811 VADSØ
Besøksadr. Banken, Tollbugt 16, VADSØ

VIS KONTAKTSKJEMA