Dirigentavtale

Det er mange ulike ordninger med hensyn til ansettelse og avlønning av dirigenter for virksomheter. Nå har Norsk musikkråd og Musikernes fellesorganisasjon (MFO) utarbeidet en standardavtale for å hjelpe både virksomhetene og dirigentene med å komme fram til ryddige avtaleforhold.

Standardavtalen er beregnet til bruk i de tilfellene dirigenten ansettes av virksomheten i et arbeidsforhold. For inngåelse av kontrakt med dirigenter i selvstendig næring viser vi til særskilt standardkontrakt for slike avtaleforhold.

Standardkontrakten for ansettelse av dirigenter er tuftet på tariffavtalens bestemmelser for musikk- og kulturskoleansatte og består av følgende deler:

 

Hjelp og veiledning til utfylling og/eller forhandling i forbindelse med ansettelse av dirigent kan fåes ved henvendelse til Norsk musikkråd og MFO.


/share/mime/48/msword.png Veiledning
(091006-veiledning-musikkradene-oppdatert-2012.doc, 53kB)

/share/mime/48/msword.png Arbeidsavtale
(091006-arbeidsavtale-musikkrad.doc, 29kB)

/share/mime/48/msword.png Arbeidsbeskrivelse for dirigent
(standard-kontrakt-arbeidsbeskrivelse-revidert-09-musikkrad.doc, 28kB)

/share/mime/48/excel.png Beregningsskjema
(091006beregningsskjema-musikkrad.xls, 25kB)

/share/mime/48/msword.png Standardkontrakt der dirigent er selvstendig næringsdrivende
(kontrakt_dirigent_naringsdrivende.doc, 27kB)

Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART