Momskompensasjon for frivillige organisasjoner

Formålet med ordningen er å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Med denne forskriften etableres en tilskuddsordning som skal gi kompensasjon for merverdiavgift etter søknad fra frivillige organisasjoner (1,29 milliarder kroner i 2106). Tilskuddsordningen er utformet i samarbeid med Frivillighet Norge og Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Forskrift om merverdiavgift for frivillige organisasjoner trådte i kraft 2013 og leses på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider.

Hovedpunkter i ordningen:

  • Frivillighetsregisteret skal brukes som verktøy og søkere må være registrert i Frivillighetsregisteret (gjelder også lokallag fra 2011), Lov om register for frivillig virksomhet henger dermed sammen med den nye forskriften. Her finner du loven. 
  • Sentralorganisasjonen må søke på vegne av alle ledd i organisasjonen (adm. tilskudd på 1 % av refundert beløp).
  • Det kreves at frivillig innsats er en vesentlig del av virksomheten (gratis arbeidsinnsats, gaver, medlemskontingent teller som frivillig innsats). Søkere må dokumentere at frivillig innsats er en viktig del av virksomheten i alle ledd det søkes om kompensasjon for.
  • Tosporet søknadsmodell (forenklet eller dokumentert) med tre års bindingstid på valg av modell etter 2012. Regional- og lokalledd må følge sentralorganisasjonens valg av modell.
  • Krav om minst 200 000 kroner i totale driftskostnader for å benytte forenklet søknadsmodell og 14 000 kroner i momsutgifter for å kunne søke dokumentert søknadsmodell.
  • Regnskap for 2016 legges til grunn for søknad 2017, søknadsfrist er 1. september. (”revidert regnskap som skal være behandlet og godkjent på årsmøtet eller av annet kompetent organ i henhold til organisasjonens vedtekter”). Revisorrapport kan ettersendes inntil 1. september 2017.

 

Alle skjemaer og ytterligere informasjon ligger på www.lottstift.no

Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART