Politiattest

For å forhindre seksuelle overgrep anbefaler Norsk musikkråd å innføre rutiner for innhenting av politiattest for frivillige eller ansatte som jobber med barn og unge. Frivillighet Norge har utarbeidet en nyttig veileder for frivillige organisasjoner som har vedtatt å innhente politiattest.

Frivillighet Norges veileder skal fungere som en ressurs for organisasjoner som ønsker å innhente politiattester fra sine frivillige og/eller ansatte.

I veiledningen vil du finne reglementet rundt innhenting av politiattester og forslag til rutiner rundt innhenting og bruk av politiattester i frivillige organisasjoner.

Veiledningen er laget for organisasjoner som allerede har vedtatt å innhente politiattester. Forslagene til rutiner for innhenting er generelle og vil derfor ikke passe alle organisasjonsformer og -størrelser.

Les mer på Frivillighet Norges nettsider

/share/mime/48/pdf.png Last ned Frivillighet Norges veileder her
(veileder_politiattest.pdf, 82kB)

/share/mime/48/pdf.png Last ned søknadsskjema politiattest
(soknad_frivillige-org.pdf, 52kB)

Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART