TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge på vegne av norske og internasjonale rettighetshaverne. Alle som arrangerer en offentlig konsert må ha en fremføringstillatelse, noe som TONO har enerett til å utstede. Det som betales inn til TONO blir viderefordelt til de komponister og tekstforfatter som er medlem av TONO, slik at de kan fortsette å utgi musikk.

Norsk Musikkråd, Norges Musikkorps Forbund og Norges Korforbund inngikk i 2009 en rammeavtale om retten til fremføring av og betaling av vederlag for fremføring av musikkverk som TONO forvalter for sine medlemmer. Avtalen er nå reforhandlet for utøverlag med virkning fra 1. januar 2018. Vi er opptatt av at de som lager musikken skal få betalt for jobben de gjør og vi er glad for å ha fått på plass en avtale som gjør det enkelt for de av utøverne i det frivillige musikklivet som også arrangerer konserter.

Ny rammeavtale for utøverlag fra 2018

Rammeavtalen gjelder for 4.500 utøverlag for 2018 og 2019. Avtalen gir fremføringsrett til alle konserter som arrangeres av utøverlag (kor, korps, spelemannslag mv.) innenfor de rammer som er spesifisert i avtalen. 

I forhold til tidligere rammeavtale fra 2009-2017 er det en økning av TONO-vederlaget som skal betales. Dette skyldes at det er flere konserter enn tidligere som det skal betales for. 

I den tidligere avtalen fra 2009 ble hver enkelt organisasjon fakturert av TONO. Den nye rammeavtalen innebærer at TONO fakturerer Norsk musikkråd for hele beløpet, som viderefakturer dette til de 16 organisasjonene i avtalen. TONO-vederlaget for 2018 vil bli fakturert organisasjonene med utøverlag med forfall i mai.

For større konserter og arrangementer som ikke er omfattet av avtalen (som for eksempel festivaler) er det TONOs standardpriser som gjelder, eventuelt at det inngås en egen tilleggsavtale.

Musikken som fremføres må rapporteres

En forutsetning for rammeavtalen er at det enkelte medlemslag rapporterer direkte til TONO hvilken musikk som blir fremført. Dette er nødvendig for at avregningen mellom rettighetshaverne skal være korrekt. Du er pliktig til å rapportere for alle offentlige konserter hvor medlemslaget (lokallaget) er arrangør. Rapportene skal sendes fortløpende til TONO, og senest 15. januar påfølgende år. Husk å opplys om hvilken organisasjon det gjelder og at medlemslaget er tilknyttet rammeavtalen til Norsk musikkråd. TONO arbeider med en ny elektronisk løsning som er til utprøving hos Norges Musikkorps Forbund.

Rapporteringsskjema for fremført repertoar finner du på TONOs hjemmesider

Organisasjoner med arrangørlag i Norsk musikkråd

Frem til 2017 gjaldt rammeavtalen for alle medlemslag til organisasjonene i Norsk musikkråd, samt Norsk musikkråds regionsledd. Avtalen ivaretok majoriteten av små og store konserter som ble arrangert av frivillige krefter. Fra 2018 er det etablert en to-sporig modell, hvor det skilles mellom utøvere og arrangører. For arrangørlagene er det etablert en avtale for 2018 og det forhandles om en eventuell ny avtale for arrangørene fra 2019. 

Tiden frem mot 2020

Norsk musikkråd vil invitere organisasjonene som er omfattet av avtalen til et informasjonsmøte for å drøfte hvilke grep som er nødvendig for å kunne fremforhandle en eventuell ny avtale fra 2020.

Spørsmål? Kontakt oss! 

Hold oss gjerne informert dersom det oppleves uklarheter i hvordan avtalen skal praktiseres eller dere har andre tilbakemeldinger til oss. Spørsmål om avtalen for utøverlag kan rettes enten til Norsk musikkråd v/Bjarne Dæhli, Norges musikkorps forbund v/Karl Ole Midtbø eller Norges korforbund v/Åsmund Mæhle. Spørsmål om avtalen for arrangørlag i 2018 kan rettes til Norsk musikkråd v/Christin Sund. For spørsmål om arrangøravtale fra 2019 ta kontakt med Norsk musikkråd v/Bjarne Dæhli eller Gry Bråtømyr (daglig leder i Norsk jazzforum og deltar i NMRs forhandlingsdelegasjon).

Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART