TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge på vegne av rettighetshaverne, dvs komponist/tekstforfatter. Alle som spiller musikk offentlig må betale et vederlag til TONO. ”Offentlig” innebærer diskotek, konserter, i kafeer, kino og mye mer. Det dere betaler inn til TONO blir viderefordelt til komponist/tekstforfatter som er medlem i TONO.

Ny rammeavtale fra 2018

Tono-avtalen opphørte ved årsslutt. Det arbeides for at en ny rammeavtale med det frivillige musikklivet kommer på plass. Det forventes at partene vil møtes igjen i uke 5. Konserter som blir avholdt i 2018 før en eventuell rammeavtale er klar, vil kunne innlemmes i den nye avtalen. For å være på den sikre siden bør det inntil videre budsjetteres med full Tono-tariff for konserter som skal avholdes. Dersom det ikke kommer på plass en rammeavtale, må det enkelte lag forholde seg direkte til Tono for å søke fremføringstillatelse til den enkelte konsert. Ordinær minstepris hos Tono i 2018 uten en rammeavtale er 637 kr pr konsert.

Tidligere rammeavtale (til og med 2017)

Norsk Musikkråd , Norges Musikkorps Forbund og Norges Korforbund ingikk i 2009 en rammeavtale om retten til fremføring av og betaling avvederlag for fremføring av musikkverk som TONO forvalter for sine medlemsorganisajoner. Avtalen gjelder også for medlemsorganisasjonenes lag samt Norsk musikkråds fylkesledd.

Avtalen ivaretar både mylderet av små konserter over hele landet, samt de få «store konsertene» med billettinntekter som frivillige musikklag arrangerer. De aller fleste konsertene har få eller ingen billettinntekter som det kun skal betales standard minstesats for. Noen få konserter har høye billettinntekter, og for disse skal det nå betales en liten andel av billettinntektene til TONO. Dette gjøres både av rettferdighetshensyn (konserter der det kommer mange besøkende som betaler skal gi mer penger til den musikken som spilles på disse konsertene), og for å holde prisen nede på mylderet av vanlige konserter i det frivillige musikklivet.

Nedenfor finner du rammeavtalen med tilhørende vedlegg og Norsk musikkråds egen avtale (gjelder for konserter i regi av Norsk musikkråd og/eller fylkesledd). Rapporteringsskjema finner du på TONOs hjemmesider

/share/mime/48/pdf.png Rammeavtale TONO & NMR, NK, NMF
(rammeavtale-tono-og-nmr-nk-nmf.pdf, 303kB)

/share/mime/48/pdf.png vedlegg 1 til rammeavtale
(vedlegg-1-til-rammeavtale.pdf, 240kB)

/share/mime/48/pdf.png Vedlegg 2 til rammeavtale
(vedlegg-2-til-rammeavtale.pdf, 315kB)

/share/mime/48/pdf.png Avtale TONO & NMR
(avtale-tono-og-nmr.pdf, 229kB)

Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART