Velkommen til Fredrikstad musikkråd

På sidene våre finner du informasjon om hvem vi er, hva vi gjør og annet som forhåpentligvis kan være av interesse.

Dette er Fredrikstad musikkråd

Fredrikstad musikkråd ble stiftet 25.januar 1994. Vår formålsparagraf sier at vi skal være et musikkpolitisk interesseorgan. Fredrikstad musikkråd skal tilrettelegge, samordne og utvikle opplæringstiltak i musikk, samt å utvikle det lokale musikklivet i Fredrikstad.

Vi har pr i dag 61 medlemsforeninger.

/share/mime/48/pdf.png Toneklang Barne- og Ungdosmskor inviterer til 70 års jubileumskonsert i Bibliotekets Aula søndag 23.september 2018 kl. 17:00
(invitasjon-toneklang-70-ar.pdf, 444kB)

Kultursjefens gratulasjonshilsen til Fredrikstads 655 korpsmusikanter

Paviljongkonserter 2018


Paviljongkonsertene starter opp mandag 04.juni 2018 kl. 19.00.

For mer info se under Aktiviteter - Konserter i Paviljongen

/share/mime/48/pdf.png Beatleskoret i Fredrikstad søker medlemmer
(beatleskoret-i-fredrisktad-soker-medlemmer.pdf, 1MB)

Konsert-og øvelseslokaler ved Fredrikstad Innovasjonspark

Medlemsforeninger i Fredrikstad musikkråd er velkomne til å bruke Festsalen i Velferdshuset til konserter. Salen tar 350.

Hydrogenfabrikken kan også benyttes til konserter, den tar 400.


Det er også ledige øvelseslokaler i Velferdshuset.

Ta kontakt med An Doan Nguyen,Utleie FRIP & Hydrogenfabrikken,

telefon 9246 9977 for mer informasjon om leiepriser etc.

Kontakt oss

Fredrikstad musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/fredrikstad
Adresse: Øraveien 2,
1630 Gml Fredrikstad
E-post: postmaster@fredrikstadmusikkrad.no
Tlf kontor: 91 84 43 04
Mandag 0900 – 1245
Tirsdag–torsdag 0900 – 1400

VIS KONTAKTSKJEMA