Informasjon til medlemmene

 

 Her vil du finne ting som er aktuelt for deg som innehar et styreverv i en av medlemsforeningene våre.

 

 

Innmelding


Her finner du prosessen vedrørende søknad om medlemskap i Fredrikstad musikkråd

Skjemaer

Her finner du rapportskjema.

Instruktørliste

Her vil du finne en oversikt over instruktører.

Informasjonsbrev

Her vil du finne de informasjonsbrevene som er sendt ut fra styret i FMR.

Medlemsmøter

Her vil du finne oversikt over neste medlemsmøte og referat fra gjennomførte medlemsmøter.

Ulike støtteordninger

Her vil du finne informasjon om bl.a søknad om VO-midler, lenk til skjema for søknad om underskuddsgaranti og lenker til andre støtte ordninger

Institusjonskonserter

Her finner du oversikt over de ulike institusjonene, med telefonnummer og kontaktpersoner. Og eventuelt tidspunkt på dagen når de ønsker konsert. I tillegg finner du skjemaet du skal ha med deg til institusjonen.

Innmelding i Fredrikstad musikkråd

 

Ved søknad om medlemsskap i Fredrikstad musikkråd er prosessen som følger:

1. Innmelding skjer skriftlig til Fredrikstad musikkråd på mail, postmaster@fredrikstadmusikkrad.no eller pr post, Øraveien 2, 1630 Gamle Fredrikstad

2. Søknaden blir behandlet i styret

3. Fredrikstad musikkråd sender ut infobrosjyrer og registreringsskjema

4. Søker returnerer registreringsskjemaet ferdig utfylt til Fredrikstad musikkråd

5. Kontingenten er på kr 500,- pr år pr forening

Skjemaer

Her finner du rapportskjema.

Dirigenter/Instruktører

Her ønsker vi å presentere lister over instruktører og dirigenter man kan kontakte ved behov.
Det er mulighet for instruktører/dirigenter selv å sette seg opp på denne lista, hvis man er ledig for oppdrag av kortere eller lengre art.
Pianister som kan benyttes som akkompagnatører er også velkommen til å sette seg på lista.

Har du interesse for å være instruktør eller ønsker du et oppdrag, ta kontakt med oss.

Ulike støtteordninger

Det finnes en rekke tilskuddsordninger som er relevante for foreninger under vår paraply. Her har vi samlet noen av de mest aktuelle.

Institusjonskonserter

FMRs medlemsforeninger får 1 500 kroner i støtte for å avholde institusjonskonserter på maks 45 minutter (30-45 minutter).

Det er 2 konserter pr. halvår.

Merk: Dette gjelder kun de Kommunale Institusjonene.


Skjemaet sendes Fredrikstad musikkråd v/Marita Paulsrud Arntzen


Husk bekreftelse fra Institusjonen.

Kontakt oss

Fredrikstad musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/fredrikstad
Adresse: Øraveien 2,
1630 Gml Fredrikstad
E-post: postmaster@fredrikstadmusikkrad.no
Tlf kontor: 91 84 43 04
Mandag 0900 – 1245
Tirsdag–torsdag 0900 – 1400

VIS KONTAKTSKJEMA