Dette er Fredrikstad musikkråd

19.09.2018 09:10 Skrevet av

Fredrikstad musikkråd ble stiftet 25.januar 1994. Vår formålsparagraf sier at vi skal være et musikkpolitisk interesseorgan. Fredrikstad musikkråd skal tilrettelegge, samordne og utvikle opplæringstiltak i musikk, samt å utvikle det lokale musikklivet i Fredrikstad.

Vi har pr i dag 60 medlemsforeninger.

Hovedmål:

  1. Fredrikstad muskkråd skal være samlende for musikklivet i Fredrikstad.
  2. Fredrikstad musikkråd skal være et serviceorgan for medlemmene.
  3. Fredrikstad musikkråd skal synliggjøre det frivillige musikklivet i Fredrikstad for politikere og befolkning.
  4. Fredrikstad musikkråd skal bidra til utvikling av musikktilbud for foreninger i Fredrikstad med spesiell vekt på barn og unge.


VISJON:

Visjonen til Fredrikstad musikkråd er at Fredrikstad musikkråd skal bidra til et levende og bærekraftig musikkliv i Fredrikstad.


MEDLEMSKAP:

 

Ved søknad om medlemskap i Fredrikstad musikkråd er prosessen som følger:

 

1. Innmelding skjer skriftlig til Fredrikstad musikkråd på mail, postmaster@fredrikstadmusikkrad.no eller pr post, Øraveien 2, 1630 Gamle Fredrikstad

 

2. Søknaden blir behandlet i styret

 

3. Fredrikstad musikkråd sender ut infobrosjyrer og registreringsskjema

 

4. Søker returnerer registreringsskjemaet ferdig utfylt til Fredrikstad musikkråd

 

5. Kontingenten er på kr 500,- pr år pr foreningKontakt oss

Fredrikstad musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/fredrikstad
Adresse: Øraveien 2,
1630 Gml Fredrikstad
E-post: postmaster@fredrikstadmusikkrad.no
Tlf kontor: 91 84 43 04
Mandag 0900 – 1245
Tirsdag–torsdag 0900 – 1400

VIS KONTAKTSKJEMA