Fredrikstad musikkråd vil arrangere kurs i flere emner som kan være interessante for våre medlemmer.

Nye kurs og aktiviteter vil etterhvert bli annonsert på vår hjemmeside.

Vi oppfordrer våre medlemmer til å meddele oss sitt behov for hjelp med arrangementer og kursopplegg.

Kontakt oss

Fredrikstad musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/fredrikstad
Adresse: Øraveien 2,
1630 Gml Fredr