Musikklivet trenger gode lokaler - til øving og konserter!

Gode lokaler er en forutsetning for å kunne drive god lokal musikkaktivitet. Alle musikklag trenger tilpassede lokaler, ikke minst der akustikken er ivaretatt. For mer informasjon om musikklokaler, er Norsk musikkråds spesialsider om lokaler, www.musikklokaler.no.

Ny revidert norm fra 2013

Norsk musikkråd har revidert "Norm og anbefalinger for akustikk i musikklokaler" fra 2013. Endringene er at nå er også øvelokaler tatt inn i normen. "Dette gjør det tydligere hvilke krav som stilles til øvelokaler og hvilke krav som gjelder konsertlokaler", sier Jon G. Olsen i en kommentar.

Akustikk og musikklokaler i Østfold

Akustikk i lokaler som brukes til musikk, er et område som i de siste årene har blitt forsømt. Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund har bidratt til at det er etablert en nasjonal bygningsstandard (NS8178) som sikrer god akustikk i musikklokaler. Standarden er nå tilgjengelig fra Standard Norges nettbutikk - følg lenke. Den anbefaler vi at legges til grunn ved prosjektering av skoler, kulturbygg og forsamlingslokaler der musikkøving og -formidling skal foregå.

Østfold musikkråd måler akustikken i konsert- og øvingslokaler med profesjonelt utstyr etter en spesifikk målemetode utarbeidet av Norsk musikkråd (nær ISO 3382-2 standard).
Rapportene er beskrivende, og gir en objektiv vurdering av hvilke musikkformål rommet/salen er egnet til.

Se ellers egne nettsider musikklokaler.no for mer informasjon om temaet.

 

Politikermøte i Fredrikstad musikkråd 21.10.14

Politikermøte i Fredrikstad - stort engasjement om musikklokaler!

 

Fredrikstad musikkråd inviterte Østfold musikkråd til politikermøte tirsdag 21.10.14 for å informere om musikklokaler, akustikk og NS 8178. Politikere fra kulturutvalget i kommunen var invitert til å legge frem deres respektive partiers holdning til temaet og delta i paneldebatt. 16 representanter fra medlemslag i det lokale musikkrådet var til stede.

Innlegget falt i meget god jord og temaet vakte stort engasjement både blant politikere og medlemmer, vesentlig fra korps og kor. Ekstra morsomt var det at forsamlingen etter innlegget og før paneldiskusjonen, fikk overvære deler av en korpsøvelse med et stort voksenkorps på høyt nivå. De øver i en sal som er stor og flott og går for å ha «veldig god akustikk». (Salen er ikke målt av Østfold musikkråd.) Her fikk vi tydelig og levende demonstrert hvordan det er å øve i en sal som ikke har akustikk tilpasset formålet. For et korps av denne størrelse og kvalitet, hadde rommet altfor lang etterklang, og det ble en voldsom lyd når de spilte for fullt. Dirigenten beskrev for de fremmøtte hvordan musikerne må dempe seg på øvelsene for å holde ut i tre timer, og enda blir de slitne. Han beskrev også utfordringen de har når de skal opptre i et betydelig «tørrere» konsertlokale og må bruke et par dager for å omstille seg. Han bekreftet også at musikerne ikke får tatt ut sitt potensial med et slikt øvingslokale.

All honnør til Fredrikstad musikkråd som arrangerer slike møter. Det er et nyttig tips til andre lokale musikkråd for å komme videre med dette arbeidet. I tillegg til at politikerne takket for den nye innsikten og lovet at musikklokaler var noe som måtte følges opp, også i form av penger til kartlegging og målinger, ble fylkesmusikkrådet på sparket bedt om å utføre flere målinger av byens kulturscener.

Skrevet av Birgitte Magnus.

Kontakt oss

Fredrikstad musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/fredrikstad
Adresse: Øraveien 2,
1630 Gml Fredrikstad
E-post: postmaster@fredrikstadmusikkrad.no
Tlf kontor: 91 84 43 04
Mandag 0900 – 1245
Tirsdag–torsdag 0900 – 1400

VIS KONTAKTSKJEMA