Fredrikstad musikkråd har høsten 2014 foretatt en kartleggingsundersøkelse for våre foreninger.

/share/mime/48/pdf.png Kartlegging Andre foreninger
(kartlegging-hosten-2014-andre-foreninger.pdf, 105kB)

/share/mime/48/pdf.png Kartlegging Barne-og Ungdomskor
(kartlegging-hosten-2014-barne-og-ungdomskor.pdf, 34kB)

/share/mime/48/pdf.png Kartlegging skolekorps
(kartlegging-hosten-2014-skolekorps.pdf, 173kB)

/share/mime/48/pdf.png Kartlegging voksenkor
(kartlegging-hosten-2014-voksenkor.pdf, 34kB)

/share/mime/48/pdf.png Kartlegging voksenkorps
(kartlegging-hosten-2014-voksenorps.pdf, 112kB)

/share/mime/48/pdf.png Rapport
(rapport.pdf, 256kB)

Kontakt oss

Fredrikstad musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/fredrikstad
Adresse: Øraveien 2,
1630 Gml Fredrikstad
E-post: postmaster@fredrikstadmusikkrad.no
Tlf kontor: 91 84 43 04
Mandag 0900 – 1245
Tirsdag–torsdag 0900 – 1400

VIS KONTAKTSKJEMA