Østfold musikkråd har etter bestilling fra Fredrikstad musikkråd utført 10 akustikkmålinger av lokaler i Fredrikstad. Rapportene følger Norsk musikkråds retningslinjer for slike rapporter. Rapportene er beskrivende og gir grunnlag for en vurdering av hvilke bruksformål som rommet passer til og potensialet for utbedring av de akustiske forholdene.

Følgende lokalet er målt i januar 2018:

Trosvik Skole, gymsalen (kontrollmåling)

Følgende 10 lokaler er målt i 2015/2016:

Trosvik Skole, gymsalen

Dagningen

Kantina, FRIP

Betania menighetssenter

Sagabakken Skole, aula

Torsnes Skole, tekstilrom

Gressvik Ungdomskkole, kantina

Torp Skole, gymsalen

Kråkerøy menighetssenter

Sangerhuset, 1.etg

 

I tillegg er tidligere (2012) følgende lokaler målt på oppdrag fra Fredrikstad musikkråd;

Borge Ungdomsskole, gymsal

Røde Kors huset

Sangerhuset, 2.etg

Paviljongen

Kulturskolen, Black box

Hauges Minde

Solheim

Følgende 3 lokaler er målt i 2017:

Manstad Skole

Rød Skole, Kråkerøy

Nøkleby Skole

 

 

/share/mime/48/pdf.png Trosvik Skoles gymsal, målt 10.01.18
(0106_13a-rapport-trosvik-skole-gymsal.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Manstad Skole (målt 2017)
(0106_28-rapport-manstad-skole.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Rød Skole, Kråkerøy (målt 2017)
(0106_29-rapport-rod-skole-krakeroy.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nøkleby Skole (målt 2017)
(0106_30-rapport-nokleby-skole.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Akustikkbrosjyre, Østfold
(2016-akustikkbrosjyre_ostfold.pdf, 308kB)

/share/mime/48/pdf.png Akustikkmålinger i Fredrikstad, oppsummering
(akustikkmalinger-i-fredrikstad-oppsummering.pdf, 293kB)

/share/mime/48/pdf.png Trosvik Skole, gymsalen (målt i 2015/2016)
(0106_13-rapport_trosvik-skole-gymsalen.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Dagningen (målt 2015/2016)
(0106_14-rapport_dagningen.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kantina, FRIP (målt 2015/2016)
(0106_16-rapport-_kantina.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Følgebrev Kantina Velferdshuset FRIP
(folgebrev-kantina-vellferdshuset.pdf, 343kB)

/share/mime/48/pdf.png Betania menighetssenter (målt 2015/2016)
(0106_17-rapport-betania-menighetssenter.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Sagabakken Skole, aula (målt 2015/2016)
(0106_18-rapport-sagabakken-skole.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Torsnes Skole, tekstilrom (målt 2015/2016)
(0106_21-rapport-torsnes-skole.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Gressvik Ungdomsskole, kantina (målt 2015/2016)
(0106_23-rapport-gressvik-u-skole.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Torp Skole, gymsalen (målt 2015/2016)
(0106_22-rapport-torp-skole.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kråkerøy menighetssenter (målt 2015/2016)
(0106_25-rapport-krakeroy-menighetssenter.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Sangerhuset, 1.etg. (målt 20105/2016)
(0106_24-rapport-sangerhuset-1-etg-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Borge Ungdomsskole, gymsal (målt 2012)
(0106_02-rapport_borgeungdomsskole.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Røde Kors-huset (målt 2012)
(0106_03-rapport_rodekorshuset.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Sangerhuset, 2.etg. (målt 2012)
(0106_04-rapport_sangerhuset.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Paviljongen (målt 2012)
(0106_01-rapport_paviljongen.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Kulturskolen, Black box (målt 2012)
(0106_05-rapport_kulturskolen.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Hauges Minde (målt 2012)
(0106_06-rapport_haugesminde.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Solheim (målt 2012)
(0106_07-rapport_solheim.pdf, 1MB)

Kontakt oss

Fredrikstad musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/fredrikstad
Adresse: Øraveien 2,
1630 Gml Fredrikstad
E-post: postmaster@fredrikstadmusikkrad.no
Tlf kontor: 91 84 43 04
Mandag 0900 – 1245
Tirsdag–torsdag 0900 – 1400

VIS KONTAKTSKJEMA