Her vil du finne aktuelle nyheter for det frivillige musikklivet i Fredrikstad

Revidering av retningslinjer for lag og foreninger

Til Deres informasjon,

Fredrikstad kommune har mange tilskuddsordninger for lag og foreninger. Ordningene som omfatter kultur- og idrettsfeltet forvaltes av Kulturetaten.

Gjennom vedtak i kultur- og miljøutvalgssak 62/16 er rådmannen bedt om å revidere retningslinjene for tilskuddsordningen Driftstilskudd til lag og foreninger som driver kulturarbeid. De nye retningslinjene vil tre i kraft til søknadsfristen 1. april 2018.

Vedlagte høringsutkastet er offentliggjort gjennom en kunngjøringsannonse i lokale medier og finnes på Fredrikstad kommunes nettsider, under: Planer på høring. Innspill fra dere sendes til postmottak@fredrikstad.kommune.no innen 20. mai 2017.

Se vedlegg for revidert utgave av retningslinjer for driftstilskudd for lag og foreninger som driver kulturarbeid.

Vennlig hilsen

Edel Pavlic


Kulturtuvikler

Kultur

Fredrikstad kommune

Mob: +4792067595

Tel: +4769305622

E-post: edepav@fredrikstad.kommune.no

 

 

 

/share/mime/48/pdf.png Revidering av retningslinjer for lag og foreninger
(102872764_readonly.pdf, 184kB)

/share/mime/48/pdf.png Revidering av retningslinjer for lag og foreninger
(102874444_readonly-sak-om-revidering.pdf, 191kB)

ByPå - Fredrikstads eget nettsamfunn

 Desember 2014

"ByPå" er Fredrikstads nye nettsamfunn med lag- og foreninger samt lokalsamfunnsutvalg som hovedmålgrupper.
Her har din forening en god måte å profilere seg på.

 

 Nettsamfunnet "ByPå" skal samle all aktivitet som skjer i ditt nærmiljø. Foreningene trenger bare å registrere seg for å kunne produsere nyheter og legge ut arrangementer. Tilbudet er gratis og fritt for reklame!
Fra aktivitetssiden kan alle søke opp eller registrere aktiviteter.

Skal du inn og lete etter informasjon trenger du ikke å logge på.
Alle bidragsutøvere derimot må logge seg på som seg selv (bruk facebook eller google-konto om du har) eller med en felleskonto for foreningen (du vil få dette tilsendt når du registrerer foreningen).

Alle fellesbrukere vil få en enkel brukerveiledning, det er også mulig å be om litt kursing.

Foreninger som skal ta dette i bruk som en hjemmeside må ha kurs.

Link til siden følger nedenfor

Kontaktperson:
Turid Johansen

Kommunikasjon- og service

Fredrikstad kommune

Telefon 69306279

Mobil +4797038903

E-post: tuej@fredrikstad.kommune.no

http://www.fredrikstad.no/Sider/default.aspx

Kontakt oss

Fredrikstad musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/fredrikstad
Adresse: Øraveien 2,
1630 Gml Fredrikstad
E-post: postmaster@fredrikstadmusikkrad.no
Tlf kontor: 91 84 43 04
Mandag 0900 – 1245
Tirsdag–torsdag 0900 – 1400

VIS KONTAKTSKJEMA