Om oss

 

Velkommen til Fredrikstad Musikkråd. På sidene våre finner du informasjon om hvem vi er, hva vi arbeider for og mye annet som har med musikk å gjøre.

  • Fredrikstad Musikkråd ble stiftet 25.01.1994, for å ivareta interessene til sang- og musikklivet i Fredrikstad. Musikkrådet har i dag 59 medlemsforeninger.
  • Fredrikstad Musikkråd er en underavdeling av Norsk Musikkråd med Østfold Musikkråd som mellomliggende organisasjon på fylkesplan.
  • Vår formålsparagraf sier at vi skal være et musikkpolitisk interesseorgan med ansvar for å få tilrettelagt best mulige forhold for utøvelse av musikk i byen.
  • Vi skal tilrettelegge, samordne og utvikle opplæringstiltak i musikk, samt å utvikle det lokale musikklivet i Fredrikstad.

Kontakt oss

Fredrikstad musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/fredrikstad
Adresse: Øraveien 2,
1630 Gml Fredrikstad
E-post: postmaster@fredrikstadmusikkrad.no
Tlf kontor: 91 84 43 04
Mandag 0900 – 1245
Tirsdag–torsdag 0900 – 1400

VIS KONTAKTSKJEMA