/share/mime/48/pdf.png Handlingsprogram FMR 2018
(handlingsprogram-for-2018-vedtatt-pa-arsmotet-13.02.2018.pdf, 88kB)

/share/mime/48/pdf.png Årshjul 2018
(arshjul-2018.pdf, 67kB)

Kontakt oss

Fredrikstad musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/fredrikstad
Adresse: Øraveien 2,
1630 Gml Fredrikstad
E-post: postmaster@fredrikstadmusikkrad.no
Tlf kontor: 91 84 43 04
Mandag 0900 – 1245
Tirsdag–torsdag 0900 – 1400

VIS KONTAKTSKJEMA