/share/mime/48/pdf.png Årshjul 2017
(arshjul-2017.pdf, 68kB)

/share/mime/48/pdf.png Handlingsprogram for Fredrikstad musikkråd 2017
(fredrikstad-musikkrad-handlingsprogram-for-2017-vedtatt-pa-arsmote-21.02.2017.pdf, 105kB)

Kontakt oss

Fredrikstad musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/fredrikstad
Adresse: Øraveien 2,
1630 Gml Fredrikstad
E-post: postmaster@fredrikstadmusikkrad.no
Tlf kontor: 91 84 43 04
Mandag 0900 – 1245
Tirsdag–torsdag 0900 – 1400

VIS KONTAKTSKJEMA