Oversikt over styret 2017/2018

 Leder

Morten Langvik

48 25 50 04

Nestleder Leif Gresholdt 90 14 70 99
 Styremedlem Liv Larsen 91 67 46 87
Styremedlem Grethe S. Pettersen 90 60 64 84
  Styremedlem Heidi Nordby Henriksen 45 18 19 60
Varamedlem Kari Spæren Sand 47 27 94 96
Varamedlem Ann-Kristin Smaaskjær Grønstad  
Varamedlem