Musikkens dag 2018 - invitasjon

Sett av lørdag 12. mai! Vi inviterer til mønstring i Hamar sentrum for å markere Musikkens dag. Målet er å synliggjøre kommunens rike musikkliv, skape oppmerksomhet og nysgjerrighet blant publikum, og rekruttere noen nye til å delta selv. Vi håper mange vil delta!

Disen - Hamars nye øvings- og konsertlokale

Hamar musikkråd leier ut Teatersalen på Disen (Just Brochsgt 13, Hamar) til øving, seminar og konserter. Stiftelsen Disen kulturveksttun eier lokalene har oppgradert salen med akustikktiltak som har gjort den gunstig til øving med f.eks kor og korps, og til konserter med korps og storband (lydsterke ensembler).
Salen rommer ca 110-130 publikummere i amfi, og har en scene med netto riggplass på 80-90 m2, noe som gir god plass til middels store korps og ensembler. 80 stoler er kjøpt inn til bruk på scenen. I tilknytning til salen er det tilgang til mindre rom, tekjøkken og lager.

Bruk kontaktskjemaet for å sende forespørsel om leie til Hamar musikkråd/driftsstyret som administrerer øvingsfellesskapet.

Mandag- tirsdag og torsdag etter kl 1830 er disponert allerede til faste øvinger. Onsdager er pt ledig, kontakt oss for mer info.


Hamar ble Norges musikkommune i 2014

Vi gratulerer Hamar kommune med prisen Norges musikkommune 2014! Prisen ble overrakt under Norsk musikkråds musikkting i Hamar kulturhus, lørdag 30.5, og en stolt ordfører takket for prisen. Hamar musikkråd mener dette er god anerkjennelse for det arbeidet som er gjort for kulturlivet i byen.

Åpningsarrangementet i Kulturhuset

Hamar kommune innkaller til oppstartsmøte for Kulturhuset. Deltakere i gruppa er:

  • Hamar kommune ved kulturhusleder Durita Brattaberg
  • Teater Innlandet ved teatersjef Janne Langaas
  • Hamar musikkråd ved Henning Børresen
  • Ungdomskulturhuset ved leder Rune Kristian Haugen

Oppstartsmøtet avholdes 6. juni i rådhuset, og det første møtet vil se på oppdraget og mandatet for gruppa; Gruppa vil diskutere om noen mangler som møtedeltaker; og også arbeidsform og oppgavefordeling vil bli diskutert.

Kontakt oss

Hamar musikkråd

Adresse:
Torbjørn Berg (leder)
Vasskjellvegen 33, 2320 FURNES
e-post:  torbe49@gmail.com

KONTAKTSKJEMA