Aktiviteter i regi av Hamar musikkråd

Hemar musikkråd har som mål å arrangere Musikkens dag hvert år, og vi prøver å påvirke politikerne våre gjennom møter og på andre måter. Ikke minst er vi inne i felles tiltak i kommunen, som for eksempel 17. mai-komiteen, og deltar på møter med kulturadministrasjonen og politikerne. Vi arbeidert på bred plan med tiltak og prosjekter som medlemmene våre er opptatt av, og tar gjerne i mot innspill.

Musikkens dag 2018 - invitasjon

Sett av lørdag 12. mai! Vi inviterer til mønstring i Hamar sentrum for å markere Musikkens dag. Målet er å synliggjøre kommunens rike musikkliv, skape oppmerksomhet og nysgjerrighet blant publikum, og rekruttere noen nye til å delta selv. Vi håper mange vil delta!

Musikkens dag 2017 - invitasjon

Sett av lørdag 13. mai! Vi inviterer til mønstring i Hamar sentrum for å markere Musikkens dag. Vi vil bruke anledningen til å gjenreise den tidligere Sangens og musikkens dag. Målet er å synliggjøre kommunens rike musikkliv, skape oppmerksomhet og nysgjerrighet blant publikum, og rekruttere noen nye til å delta selv. Vi håper mange vil delta!

Musikkens dag 2016 - invitasjon

Sett av lørdag 7. mai! Vi inviterer til mønstring i Hamar sentrum for å markere Musikkens dag. Hamar musikkråd har, i samarbeid med kommunen, fått muligheten til å disponere prispengene kommunen fikk som Årets musikkommune 2014. Vi vil bruke anledningen til å gjenreise den tidligere Sangens og musikkens dag.
Målet er å synliggjøre kommunens rike musikkliv, skape oppmerksomhet og nysgjerrighet blant publikum, og rekruttere noen nye til å delta selv.

Kontakt oss

Hamar musikkråd

Adresse:
Torbjørn Berg (leder)
Vasskjellvegen 33, 2320 FURNES
e-post:  torbe49@gmail.com

KONTAKTSKJEMA