Her legges ut innkallinger og referater fra møtene i rådet

/share/mime/48/pdf.png Protokoll fra årsmøtet 2015
(protokoll-fra-arsmotet-i-hamar-musikkrad-for-2014-1-.pdf, 231kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2014
(arsmelding-for-hamar-musikkrad-2014.docx.pdf, 236kB)

/share/mime/48/pdf.png Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2014
(forslag-til-valg-for-2014-i-hamar-musikkrad.pdf, 232kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2013
(arsmelding-for-hamar-musikkrad-2013.pdf, 277kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmøte 2014 - Innkalling
(innkalling_arsmote_2014.pdf, 149kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmøte 2013 - protokoll
(hmr-referat-arsmotet-hmr-2013.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmøte 2012 - protokoll
(hmr-referat-arsmotet-hmr-2012-2.pdf, 18kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmøte 2011 - protokoll
(hmr-referat-arsmotet-hmr-2011.pdf, 15kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2011 fra styret
(arsmelding-2011.pdf, 730kB)

/share/mime/48/pdf.png Regnskap 2011
(pr-31-12-11-hamar-musikkrads-resultatregnskap.pdf, 38kB)

/share/mime/48/pdf.png Forslag fra styret
(arsmotesak-2012-enkeltmedl-arrangorer-1.pdf, 36kB)

/share/mime/48/pdf.png Innstilling fra valgkomiteen
(valg_innstilling.pdf, 222kB)

/share/mime/48/pdf.png Forslag fra styret - vedtektsendringer
(forslag-til-vedteksendringer-til-arsmotet-i-februar-2011.pdf, 22kB)

/share/mime/48/pdf.png Prisliste - Kulturhuset
(prisliste_hamar_kulturhus.pdf, 17kB)

/share/mime/48/pdf.png Infoskriv 1/høst 2010
(infoskriv-01-h10.pdf, 20kB)

Kontakt oss

Hamar musikkråd

Adresse:
Torbjørn Berg (leder)
Vasskjellvegen 33, 2320 FURNES
e-post:  torbe49@gmail.com

KONTAKTSKJEMA