Hamar musikkråd jobber på forskjellige måter for det lokale musikklivet i kommunen

Kulturpolitikk

Hamar musikkråd er et høringsorgan og jobber med påvirkning overfor kommunen i musikkpolitiske saker. Vi deltar på en del av de politiske møtene, blir invitert til å avgi uttalelser i saker som angår musikklivet og prøver å påvirke både politikere og administrasjon etter beste evne. Blant annet har vi også deltatt i arbeidet med forprosjektet til det nye kulturhuset og kommet med innspill både til kulturskoleplanen, utformingen av Stortorget og kommunens regelverk for tilskuddsordningene til kulturlivet.

Hedmark og Oppland musikkråd og Norsk musikkråd

Vi er medlem i Hedmark og Oppland musikkråd, som igjen er tilsluttet Norsk musikkråd. Gjennom dette påvirker vi både lokale, fylkeskommunale og statlige myndigheter for å bedre arbeidsbetingelsene for vårt lokale musikkliv.

--------------------------------------------------------------------------------------------

/share/mime/48/pdf.png Høringssvar til kommunen om ny tilskuddsforskrift fra 2014
(horing_tilskuddsforskrift_2013.pdf, 533kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill til kunstprosjektet på Stortorget
(innspill-kunst-pa-stortorget.pdf, 144kB)

Kontakt oss

Hamar musikkråd

Adresse:
Torbjørn Berg (leder)
Vasskjellvegen 33, 2320 FURNES
e-post:  torbe49@gmail.com

KONTAKTSKJEMA