Disen - Hamars nye øvings- og konsertlokale

19.01.2016 11:37 Skrevet av

Hamar musikkråd leier ut Teatersalen på Disen (Just Brochsgt 13, Hamar) til øving, seminar og konserter. Stiftelsen Disen kulturveksttun eier lokalene har oppgradert salen med akustikktiltak som har gjort den gunstig til øving med f.eks kor og korps, og til konserter med korps og storband (lydsterke ensembler).
Salen rommer ca 110-130 publikummere i amfi, og har en scene med netto riggplass på 80-90 m2, noe som gir god plass til middels store korps og ensembler. 80 stoler er kjøpt inn til bruk på scenen. I tilknytning til salen er det tilgang til mindre rom, tekjøkken og lager.

Bruk kontaktskjemaet for å sende forespørsel om leie til Hamar musikkråd/driftsstyret som administrerer øvingsfellesskapet.

Mandag- tirsdag og torsdag etter kl 1830 er disponert allerede til faste øvinger. Onsdager er pt ledig, kontakt oss for mer info.

Priser for leie - leien inkluderer salen og tilstøtende rom inkl tekjøkken i 2. etg:

Mandag-fredag i skoleåret:

Helger

Fast leie faktureres en gang pr halvår, kortere leie hver måned.

Bilder av salen etter akustisk justering

Salen med bakteppe og sideben, sett fra 6 rad i amfiet

Akustikkplater i taket over scenen

Fra scenen mot amfiet - plass til 110 publikummere. To-tre rader til med stoler er mulig - samlet < 140 plasser

Jevne etterklangstider i alle frekvenser, gir nøytral lyd for utøvere og publikum


Musikkens dag 2018 - invitasjon

Sett av lørdag 12. mai! Vi inviterer til mønstring i Hamar sentrum for å markere Musikkens dag. Målet er å synliggjøre kommunens rike musikkliv, skape oppmerksomhet og nysgjerrighet blant publikum, og rekruttere noen nye til å delta selv. Vi håper mange vil delta!

Musikkens dag 2018 - invitasjon - les hele sakenHamar ble Norges musikkommune i 2014

Vi gratulerer Hamar kommune med prisen Norges musikkommune 2014! Prisen ble overrakt under Norsk musikkråds musikkting i Hamar kulturhus, lørdag 30.5, og en stolt ordfører takket for prisen. Hamar musikkråd mener dette er god anerkjennelse for det arbeidet som er gjort for kulturlivet i byen.

Hamar ble Norges musikkommune i 2014 - les hele sakenÅpningsarrangementet i Kulturhuset

Hamar kommune innkaller til oppstartsmøte for Kulturhuset. Deltakere i gruppa er:

  • Hamar kommune ved kulturhusleder Durita Brattaberg
  • Teater Innlandet ved teatersjef Janne Langaas
  • Hamar musikkråd ved Henning Børresen
  • Ungdomskulturhuset ved leder Rune Kristian Haugen

Oppstartsmøtet avholdes 6. juni i rådhuset, og det første møtet vil se på oppdraget og mandatet for gruppa; Gruppa vil diskutere om noen mangler som møtedeltaker; og også arbeidsform og oppgavefordeling vil bli diskutert.Hamar musikkråd

Hamar musikkråd er en paraplyorganisasjon for musikklivet i Hamar.
Årsmøtet i februar 2015 valgte dette styret:

Leder: Torbjørn Berg
Nestleder: Olav Telle
Kasserer:  Øygunn Leirdal
Styremedlem/ Representant for Husstyret Disen: Steinar Grindstuen
Sekretær: Berit JohnsenKomite for næring og kultur

Du kan følge med i saker som er oppe til behandling i de forskjellige komiteene i Hamar kommune.

Komite for næring og kultur - les hele sakenSamarbeid og samspill i musikklivet

Norsk musikkråd har de siste årene samlet lokale musikkråd til nasjonal konferanse en gang i året. I år var konferansen lagt til Bergen

Samarbeid og samspill i musikklivet - les hele sakenKorpsene fokuserer på årsaker til frafall

Korpsene i Norge har store utfordringer - rekrutteringen er god, men det er ikke like lett å holde på ungdommene som starter. Telemarksforskning har på oppdrag fra Norges musikkorps forbund gått nøye inn på problemstillingen, og det har endt opp i en rapport; "Når hornet er lagt på hylla" . Rapporten er interessant lesning for alle som organiserer musikkaktiviteter for barn og unge, men gir også gode ideer til de voksne lagene som skal gi tilbud til de som velger å fortsette. 

Korpsene fokuserer på årsaker til frafall - les hele saken


Kontakt oss

Hamar musikkråd

Adresse:
Torbjørn Berg (leder)
Vasskjellvegen 33, 2320 FURNES
e-post:  torbe49@gmail.com

KONTAKTSKJEMA