Hamar ble Norges musikkommune i 2014

03.06.2015 12:08 Skrevet av

Vi gratulerer Hamar kommune med prisen Norges musikkommune 2014! Prisen ble overrakt under Norsk musikkråds musikkting i Hamar kulturhus, lørdag 30.5, og en stolt ordfører takket for prisen. Hamar musikkråd mener dette er god anerkjennelse for det arbeidet som er gjort for kulturlivet i byen.

Juryen:

Det er en selvstendig jury som utpeker de nominerte og kårer vinnerkommunen. Juryen for årets pris har bestått av:

Halvard Kausland, juryleder og styreleder i Norsk musikkråd (Horten)
Hege Haukeland Liadal, Stortingsrepresentant, familie- og kulturkomiteen, Arbeiderpartiet (Stavanger)
Arne Moslåtten, tekstforfatter (Ål)
Åse Vigdis Festervoll, generalsekretær i Norsk kulturforum (Asker)
Erik Bjørhei, seniorrådgiver i Ung i kor (Oslo/Tønsberg)
Else Outzen, daglig leder i Møre og Romsdal musikkråd (Molde).

 

Juryens begrunnelse:

Hamar kommune har i mange år, både politisk og administrativt arbeidet planmessig for å løfte det lokale kulturlivet generelt og musikklivet spesielt. Hamar kommune har gjennom langsiktig planarbeid tatt betydelige grep for å legge til rette for musikk- og kulturlivet i kommunen. Hamar kommune har lagt og legger til rette for et yrende kulturliv i alle musikksjangre. Hamar har satset på ungdom og breddeaktivitet, og mang en profilert musiker og sanger har gått sine barnesko i Hamar. Hamar kommune bidrar til et godt samarbeid mellom kulturskolen og det frivillige musikklivet, og ser viktigheten av gode tilbud for alle musikkglade innbyggere. Hamar kommune har gode støtteordninger for det frivillige kulturlivet og bidrar til profilering av kommunens mange musikkfestivaler. Juryen trekker spesielt frem Hamar kulturlivs nye storstue - Kulturhuset. Kulturhuset er unikt, med formidlingslokaler og bruksrom, og også store og små egnede og tilrettelagte øverom og saler til en hyggelig pris for det frivillige musikklivet. Her har kommunen virkelig lagt til rette for et kulturhus som er åpent for alle og som blir fylt med musikkglede hele døgnet året rundt!


Musikkens dag 2018 - invitasjon

Sett av lørdag 12. mai! Vi inviterer til mønstring i Hamar sentrum for å markere Musikkens dag. Målet er å synliggjøre kommunens rike musikkliv, skape oppmerksomhet og nysgjerrighet blant publikum, og rekruttere noen nye til å delta selv. Vi håper mange vil delta!

Musikkens dag 2018 - invitasjon - les hele sakenDisen - Hamars nye øvings- og konsertlokale

Hamar musikkråd leier ut Teatersalen på Disen (Just Brochsgt 13, Hamar) til øving, seminar og konserter. Stiftelsen Disen kulturveksttun eier lokalene har oppgradert salen med akustikktiltak som har gjort den gunstig til øving med f.eks kor og korps, og til konserter med korps og storband (lydsterke ensembler).
Salen rommer ca 110-130 publikummere i amfi, og har en scene med netto riggplass på 80-90 m2, noe som gir god plass til middels store korps og ensembler. 80 stoler er kjøpt inn til bruk på scenen. I tilknytning til salen er det tilgang til mindre rom, tekjøkken og lager.

Bruk kontaktskjemaet for å sende forespørsel om leie til Hamar musikkråd/driftsstyret som administrerer øvingsfellesskapet.

Mandag- tirsdag og torsdag etter kl 1830 er disponert allerede til faste øvinger. Onsdager er pt ledig, kontakt oss for mer info.

Disen - Hamars nye øvings- og konsertlokale - les hele sakenÅpningsarrangementet i Kulturhuset

Hamar kommune innkaller til oppstartsmøte for Kulturhuset. Deltakere i gruppa er:

  • Hamar kommune ved kulturhusleder Durita Brattaberg
  • Teater Innlandet ved teatersjef Janne Langaas
  • Hamar musikkråd ved Henning Børresen
  • Ungdomskulturhuset ved leder Rune Kristian Haugen

Oppstartsmøtet avholdes 6. juni i rådhuset, og det første møtet vil se på oppdraget og mandatet for gruppa; Gruppa vil diskutere om noen mangler som møtedeltaker; og også arbeidsform og oppgavefordeling vil bli diskutert.Hamar musikkråd

Hamar musikkråd er en paraplyorganisasjon for musikklivet i Hamar.
Årsmøtet i februar 2015 valgte dette styret:

Leder: Torbjørn Berg
Nestleder: Olav Telle
Kasserer:  Øygunn Leirdal
Styremedlem/ Representant for Husstyret Disen: Steinar Grindstuen
Sekretær: Berit JohnsenKomite for næring og kultur

Du kan følge med i saker som er oppe til behandling i de forskjellige komiteene i Hamar kommune.

Komite for næring og kultur - les hele sakenSamarbeid og samspill i musikklivet

Norsk musikkråd har de siste årene samlet lokale musikkråd til nasjonal konferanse en gang i året. I år var konferansen lagt til Bergen

Samarbeid og samspill i musikklivet - les hele sakenKorpsene fokuserer på årsaker til frafall

Korpsene i Norge har store utfordringer - rekrutteringen er god, men det er ikke like lett å holde på ungdommene som starter. Telemarksforskning har på oppdrag fra Norges musikkorps forbund gått nøye inn på problemstillingen, og det har endt opp i en rapport; "Når hornet er lagt på hylla" . Rapporten er interessant lesning for alle som organiserer musikkaktiviteter for barn og unge, men gir også gode ideer til de voksne lagene som skal gi tilbud til de som velger å fortsette. 

Korpsene fokuserer på årsaker til frafall - les hele saken


Kontakt oss

Hamar musikkråd

Adresse:
Torbjørn Berg (leder)
Vasskjellvegen 33, 2320 FURNES
e-post:  torbe49@gmail.com

KONTAKTSKJEMA