Oversikt over styret

Leder Torbjørn Berg 404 94 646
Nestleder Olav Telle
958 45 586
Styremedlem Øygunn Leirdal 960 10 762
Styremedlem Steinar Grindstuen 922 39 543
Sekretær Berit Johnsen 981 26 635

Kontakt oss

Hamar musikkråd

Adresse:
Torbjørn Berg (leder)
Vasskjellvegen 33, 2320 FURNES
e-post:  torbe49@gmail.com

KONTAKTSKJEMA