Andre tilskuddsordninger - se fylkesmusikkrådet

For mer informasjon om tilskuddsordninger for musikklivet, se Hedmark og Oppland musikkråds sider om tilskudd. Du kan også kontakte dem direkte - de har kontor i kulturhuset.

KOMP-midler

Årets tildeling er klar - og i år gikk det i alt 213.000 kr til prosjekter og opplæring i Innlandet. 

Tilskudd til voksenopplæring

Lag som er medlem i en landsomfattende musikkjorganisasjon kan søke om voksenopplæringsstøtte for den opplæring som gis på øvelser, seminarer etc. Søknad skal sendes til Hedmark og Oppland musikkråd - søk før kursstart.

Kontakt oss

Hamar musikkråd

Adresse:
Torbjørn Berg (leder)
Vasskjellvegen 33, 2320 FURNES
e-post:  torbe49@gmail.com

KONTAKTSKJEMA