Akustikk i musikklokaler

06.09.2018 14:54 Skrevet av Trond E. Johansen

Akustikk i lokaler som brukes til musikk er et område som i de siste årene har blitt forsømt. Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund har bidratt til at det er etablert en nasjonal bygningsstandard (NS8178) som sikrer god akustikk i musikklokaler. Standarden er nå tilgjengelig fra Standard Norges nettbutikk - følg lenke. Den anbefaler vi at legges til grunn ved prosjektering av skoler, kulturbygg og forsamlingslokaler der musikkøving og -formidling skal foregå. Vi har her samlet en del dokumenter og lyd- og lysbilder fra foredrag.

Utstyret musikkrådet bruker til målingene, er kjøpt inn med støtte fra Hedmark fylkeskommune, Sparebanken Hedmark, Totens sparebank og Musikkens studieforbund.

Nedenfor ligger lenker til flere ressursdokumenter.

For de som vil ha noen hørbare eksempler på hva akustikk betyr for øving/formidlig av musikk og tale, har vi funnet et canadisk nettsted som er verdt å besøke:
http://www.mcsquared.com/problems.htm

Kontakt Hedmark og Oppland for nærmere veiledning/utdyping. Det finnes også mer informasjon om emnet på musikklokaler.no.


Lenke til NRK-oppslag om øvingsrom i Hamar kulturhus

/share/mime/48/pdf.png Sjekkliste øverom for band
(sjekkliste_overom_band.pdf, 532kB)

/share/mime/48/pdf.png Sjekkliste øverom for kor
(sjekkliste_overom_kor.pdf, 451kB)

/share/mime/48/pdf.png Sjekkliste øverom for korps
(sjekkliste_overom_korps.pdf, 496kB)

/share/mime/48/pdf.png Foredrag - Skien januar 2016 - viktige faktorer for god musikkakustikk
(presentasjon-seks-faktorer-for-god-akustikk.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Presentasjon fra KDs Kulturbyggkonferanse i Sandnes 16.-17.3.2011
(akustikk_i_kulturbygg_tej.pdf, 739kB)

/share/mime/48/pdf.png Det gode øverommet - Trond Eklund Johansen
(detgodeoverommet.pdf, 791kB)