Målinger i Hedmark

07.09.2018 12:58 Skrevet av

Oversikten nedenfor er sortert på kommunenummer og fortløpende ettersom de er målt. I noen av rommene er det i ettertid gjort akustiske endringer, slik at rapporten ikke nødvendigvis stemmer med lokalet slik det er pr i dag. Disse lokalene merkes med stjerne etterhvert som vi får melding om endringen.

Hamar

/share/mime/48/pdf.png Strandgt 43 - Festsal
(0403_01-rapport_strandgt_43_festsal.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Strandgt 43 - 401*
(0403_02-rapport_strandgt_43_401.pdf, 898kB)

/share/mime/48/pdf.png Ankerskogen vgs - gymsal *
(0403_03-rapport_ankerskogen_vgs_gymsal.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Ridabu skole - gymsal
(0403_05-rapport_ridabu_skole_gymsal.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Norsk Tipping - Kantine
(0403_10-rapport_norsk_tipping_kantine.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Høgskolen i Hedmark - Sangsal 1 *
(0403_11-rapport_hihm_sangsal1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Disen kulturveksttun - Blackbox *
(0403_13-rapport_disen-kulturveksttun.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Toneheim folkehøgskole - Klasserom N1
(0403_14-rapport_toneheim_n1.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Toneheim folkehøgskole - Øverom 3
(0403_15-rapport_toneheim_ove_3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Toneheim folkehøgskole - Øverom 8
(0403_16-rapport_toneheim_ove_8.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Toneheim folkehøgskole - Aula
(0403_17-rapport_toneheim_aula.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Teater Innlandet Scene
(0403_19-rapport_ti-scene.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kunstbanken - Store sal
(0403_021-rapport_kunstbanken-store-sal.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Hamar kino sal 1
(0403_22-rapport_hamar-kino_sal-1.pdf, 1MB)

Ringsaker

/share/mime/48/pdf.png Tingnes kulturhus - biblioteket *
(0412_01-rapport_tingnes_kulturhus_biblioteket.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nærvang - Festsalen *
(0412_02-rapport_narvang_kulturhus.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Teatersalen Brumunddal
(0412_04-rapport_teatersalen-i-brumunddal.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Teatersalen Brumunddal Foajè
(0412_03-rapport_teatersalen_foaje.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Tingnes kulturhus, Spiseriet
(0412_05-rapport_tingnes-kulturhus_spiseriet.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Tingnes kulturhus, Herredsstyresalen
(0412_06-rapport_tingnes-kulturhus_herredsstyresalen.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Arbeiderbevegelsens folkehøgskole - Auditorium
(0412_08-rapport_afr_auditorium.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Arbeiderbevegelsens folkehøgskole - Gymsal
(0412_08-rapport_afr_gymsal_forside.pdf, 182kB)

/share/mime/48/pdf.png Brumunddal ungdomsskole - klasserom 104
(0412_09-rapport_brusk_rom_104.pdf, 1MB)

Løten

/share/mime/48/pdf.png Bøndernes hus - storsalen *
(0415_01-rapport_bondsen_storsal.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Løten kino
(0415_03-rapport_tingberg_kinoen.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Løtenhallen
(0415_06-rapport_lotenhallen.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Løten ungdomsskole - Aulaen *
(0415_04-rapport_loten_usk_aula.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Løten ungdomsskole - Auditoriet
(0415_05-rapport_loten_usk_auditorium.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Tingberg - sangerrommet
(0415_02-rapport_tingberg_sangerrom.pdf, 1MB)

Stange

/share/mime/48/pdf.png Romedal kirke - kirkerommet *
(0417_01-rapport_romedal_kirke.pdf, 2MB)

Åsnes

/share/mime/48/pdf.png Rådshuskinoen, Flisa
(0425_01-rapport_radhuskinoen-flisa.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Åsnes kirke
(0425_02-rapport_asnes-kirke.pdf, 3MB)

Våler i Solør

/share/mime/48/pdf.png Våler ungdomsskole - Aulaen
(0426_01-rapport_valer_usk_aulaen.pdf, 1MB)

Elverum

/share/mime/48/pdf.png Elverum kulturskole E103
(0427_01-rapport_elverum-kulturskole_e103.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Elverum kulturskole E019
(0427_02-rapport_elverum-kulturskole_e019.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Heradstun Storsalen
(0427_03-rapport_heradstun_storsalen.pdf, 2MB)

Trysil

/share/mime/48/pdf.png Kulturhuset Hagelund kinosal
(0428_01-rapport_kulturhuset-hagelund_kinosal.pdf, 2MB)

Rendalen

/share/mime/48/pdf.png Renheim - salen
(0432_01-rapport_renheim.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Øvre Rendal kirke
(0432_02-rapport_ovre_rendal_kirke.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Åkrestua
(0432_03-rapport_akrestua.pdf, 3MB)

Alvdal

/share/mime/48/pdf.png Alvdal samfunnshus - storsalen
(0438_01-rapport_alvdal-samfunnshus.pdf, 1MB)


Bedre målinger av lydforhold

Nå har musikkrådet oppgradert måleutstyret, og får enda flere data når vi måler akustikken i musikklokaler. I tillegg til etterklang og bakgrunnsstøy, måler vi nå også romforsterkning, klarhet og tidlig etterklang. Målerapportene vil da gi en mer detaljert diagnose av hver sal eller øverom, og gi et godt utgangspunkt for å si hva rommene egner seg til, og evt hva som må utbedres. Ta kontakt om vi skal måle ditt lokale.

Bedre målinger av lydforhold - les hele sakenAkustikk i musikklokaler

Akustikk i lokaler som brukes til musikk er et område som i de siste årene har blitt forsømt. Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund har bidratt til at det er etablert en nasjonal bygningsstandard (NS8178) som sikrer god akustikk i musikklokaler. Standarden er nå tilgjengelig fra Standard Norges nettbutikk - følg lenke. Den anbefaler vi at legges til grunn ved prosjektering av skoler, kulturbygg og forsamlingslokaler der musikkøving og -formidling skal foregå. Vi har her samlet en del dokumenter og lyd- og lysbilder fra foredrag.

Akustikk i musikklokaler - les hele saken