Inngangspartiet, eller Fyrverkeriet kulturkafè som det også kalles

Årsmøte 2016

03.06.2016 13:31 Skrevet av Trond Eklund Johansen

Årsmøtet 2016 ble holdt i kommunestyresalen i Fyrverkeriet kulturhus (Vestre Toten kulturhus) på Raufoss lørdag 16. april.

PROGRAM FOR DAGEN
1000       Registrering og litt fingermat + drikke
1030       Årsmøtet - i kommunestyresalen
1230       Lunsj
1330       Tema:

1) Musikkregionen v/Helge Øye

2) Felles verdier og framtida v/ Jon G. Olsen

3) Rom for spilleglede (musikklokaler) v/Trond Eklund Johansen

1500       Omvisning på Fyrverkeriet kulturskole v/Nina Nedberg, kulturskolerektor

SAKLISTE I FØLGE VEDTEKTENE

Årsmøtet skal

1. Godkjenne representantenes fullmakter
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Velge dirigenter, referenter og tre medlemmer i redaksjonskomité
4. Velge to protokollunderskrivere
5. Behandle styrets melding om virksomheten i to-årsperioden
6. Behandle revidert regnskap for årsmøteperiodens andre regnskapsår.
7. Behandle strategi- og handlingsprogram for kommende periode
8. Behandle innkomne saker
A) Presentasjon av nye medlemmer: Folkeakademiet Oppland-Hedmark og Norges korforbund Østerdalen
B) Stiftelsen Musikk i Hedmark og musikkrådets rolle som stifter
9. Behandle budsjett for kommende periode
10. Foreta valg

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Hedmark og Oppland musikkråd
Telefon: 400 36 425
E-post: ho@musikk.no

Torggata 100, 2317 HAMAR
(Hamar kulturhus)

VIS KONTAKTSKJEMA