Årsmøte 2018

Årsmøte 2018

Årsmøtet 2018 holdes i kommunestyresalen i Søndre Land rådhus, torsdag 12. april kl 1800-2100

PROGRAM FOR DAGEN
1745       Registrering og litt fingermat + drikke
1800       Årsmøtet - i kommunestyresalen
1930       Pause m kaffe & lokal bakst
2000       Faglig påfyll

1) Studieforbundenes framtid i nye regioner v/Ludvig Claeson, daglig leder Musikkens studieforbund

2) Å få innflytelse i kommunen - innleder TBA

2100       Vel hjem!

/share/mime/48/default.png Innkalling til årsmøtet med vedtektsgrunnlag
(, 0B)

/share/mime/48/pdf.png Resultatregnskap 2016-17
(resultatregnskap_2016-2017_etter-justering.pdf, 191kB)

Handlingsprogram 2018-2020

Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund har vedtatt en felles strategi- og handlingsplan. Denne er retningsgivende for vårt handlingsprogram for kommende periode. Styret foreslår noen justeringer og omprioriteringer.
Endringene går fram av dokumentet som ligger ved.

/share/mime/48/pdf.png Forslag til handlingsprogram for 2018-20
(handlingsprogram_revidering.pdf, 128kB)

/share/mime/48/pdf.png Sak 8B - Vedtektsendringer
(vedtekter_homr_revidering.pdf, 196kB)

/share/mime/48/pdf.png Valgkomiteens innstilling
(valgkomiteens-innstilling-2018.pdf, 59kB)

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Hedmark og Oppland musikkråd
Telefon: 400 36 425
E-post: ho@musikk.no

Torggata 100, 2317 HAMAR
(Hamar kulturhus)

VIS KONTAKTSKJEMA