Birigtte Rosenberg ønsker velkommen (fra festsalen i rådhuset)

Årsmøte 2018

14.03.2018 15:19 Skrevet av Trond Eklund Johansen

Årsmøtet 2018 holdes i kommunestyresalen i Søndre Land rådhus, torsdag 12. april kl 1800-2100

Vi ber om påmelding innen 5. april via skjemaet nederst på siden

PROGRAM FOR DAGEN
1745       Registrering og litt fingermat + drikke
1800       Årsmøtet - i kommunestyresalen
1930       Pause m kaffe & lokal bakst
2000       Faglig påfyll

1) Studieforbundenes framtid i nye regioner v/Ludvig Claeson, daglig leder Musikkens studieforbund

2) Å få innflytelse i kommunen - innleder TBA

2100       Vel hjem!

SAKLISTE I FØLGE VEDTEKTENE

Årsmøtet skal

1. Godkjenne representantenes fullmakter
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Velge dirigenter, referenter og tre medlemmer i redaksjonskomité
4. Velge to protokollunderskrivere
5. Behandle styrets melding om virksomheten i to-årsperioden
6. Behandle revidert regnskap for årsmøteperiodens andre regnskapsår.
7. Behandle strategi- og handlingsprogram for kommende periode
8. Behandle innkomne saker
A) Presentasjon av nye medlemmer: Norges korforbund Vestoppland og Norges korforbund Østerdalen
B) Styrets forslag til vedtektsendringer
9. Behandle budsjett for kommende periode
10. Foreta valg

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Hedmark og Oppland musikkråd
Telefon: 400 36 425
E-post: ho@musikk.no

Torggata 100, 2317 HAMAR
(Hamar kulturhus)

VIS KONTAKTSKJEMA