Rabattavtale for kursdeltakere i Hedmark

10.09.2018 10:28 Skrevet av Trond Eklund Johansen

Gjennom en samarbeidsavtale med Kulturkort for ungdom kan ungdommer mellom 13 – 21 år som deltar på et kurs/opplæringsaktivitet får rabatt på kursavgiften. Ordningen er begrenset til kurs som arrangeres av lokale lag i Hedmark, og som er godkjent av studieforbundet laget er medlem av.

Avtalen gir 20% rabatt på kursavgift, med tak/øvre grense på kr. 500 i halvåret pr deltaker. NB! Ordningen er avgrenset til enkelte kulturemner (se informasjonsarket).

Ordningen fungerer slik:

  1. Ungdommer som ønsker dette tilbudet, må bestille kulturkort her: https://kulturkorthedmark.no/bestill/
  2. Laget gir kortinnehaverne rabatt på kursavgiften, og sender inn oppgave over hvem som har fått rabatt til VOFO Innlandet.


Lag som er medlem av Musikkens studieforbund, kan benytte skjemaet nedenfor til denne registreringen, som gjøres etterskuddsvis hvert halvår/semester. VOFO Innlandet administrerer refusjonen til de lokale lagene.

/share/mime/48/pdf.png Informasjon fra VOFO Innlandet om Kulturkortet (utskriftsvennlig)
(informasjon-om-avtale-med-kulturkortet.pdf, 548kB)

Registreringsskjema for kulturkortrabatt

Lokale lag og kursarrangører fyller ut skjemaet nedenfor to ganger i året. Frister: 1. mai for vårsemesteret og 1. desember for høstsemesteret.

For utbetaling av refusjonen.


Sett inn kurs-ID, slik det står i KursAdmin for det aktuelle semesteret. Gjelder kursavgiften flere kurs, skill nummerne med semikolon (;)
Eksempel: 210845 Ungdomskoret Brage - vår 2017 - felles (enkelt å klippe ut fra KursAdmin - tittellinje på aktivt kurs).


I grunnlaget skal kun kursavgift/kontingent som gjelder opplæring med, trekk fra evt andel til forsikring, instrument-/uniformsleie eller reiser.
Laget får refundert 20% av grunnlaget, begrenset oppad til <500 kr pr kulturkortinnehaver pr semester. 


Følg dette oppsettet: Fullt navn, adresse, postnummer - skill hver person med linjeskift (viktig for registreringen videre).


Summer beløpet for alle deltakerne listet i feltet over. Vær sikker på at det stemmer før du sender inn.


Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Hedmark og Oppland musikkråd
Telefon: 400 36 425
E-post: ho@musikk.no

Torggata 100, 2317 HAMAR
(Hamar kulturhus)

VIS KONTAKTSKJEMA