Hvor har vi kontor?

Hedmark og Oppland musikkråd leier kontorlokaler i Hamar kulturhus.

Besøksadresse: Torggt 100, HAMAR

Trond Eklund Johansen

Foto: Markus Søgård

Trond Eklund Johansen er daglig leder for Hedmark og Oppland musikkråd, og ble ansatt i 1996.

Han er utdannet instrumentalpedagog (basstrombone) og dirigent, har bakgrunn fra kulturskole og lang erfaring som dirigent/instruktør i det frivillige musikklivet.

Trond representerer Musikkens studieforbund i Voksenopplæringsforbundets (VOFOs) styre og er vara for ansattes representant i Musikkens studieforbunds styre.
Han er også medlem i Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler, og måler akustikk i musikklokaler.

Solveig Rønningen

Solveig Rønningen er fagkonsulent i musikkrådet i 50% stilling. En del av stillingen disponeres av VOFO Hedmark, der hun fyller funksjonen som regionkonsulent. Fra 1.4.2016 er hun også daglig leder for Kirsten Flagstad-festivalen. Mandag og tirsdag jobber hun primært for oss, og onsdag-torsdag for festivalen. Fredager deles etter behov.

Solveig er utdannet musikkpedagog, med fløyte som hovedinstrument, og har bakgrunn bl.a. som lærer og rektor i kulturskole, dirigent for korps, og kom til oss fra stillingen som daglig leder i Norske Festivaler.

Eirin Lien

Eirin Lien startet hos oss i august 2018, og har sin musikalske bakgrunn fra flere storband og korps i hjembygda Tynset. Eirin spiller tenorsaksofon og har erfaring fra storbanddrift og er leder av jazzklubben på Tynset. Hun har erfaring fra flere festivaler, bl.a. fra Kongsberg Jazzfestival, der hun har vært frivillig i teknikergruppa i mange år. Eirin kan bransjen og kjenner hvor skoen trykker for lag, foreninger og arrangører.

 

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Hedmark og Oppland musikkråd
Telefon: 400 36 425
E-post: ho@musikk.no

Torggata 100, 2317 HAMAR
(Hamar kulturhus)

VIS KONTAKTSKJEMA