Medlemsorganisasjoner

Medlemsorganisasjoner

Norsk musikkråd har 33 medlemsorganisasjoner - og noen av disse har fylkes- eller regionalledd som dekker Hedmark og Oppland, eller mindre deler av disse to fylkene. I kommunene er alle lokale lag medlemmer det lokale musikkrådet, på region-nivå er fylkes- eller regionleddene medlemmer.

Her er listen over alle medlemsorganisasjonene våre - med lenke til evt hjemme-/Facebookside for de som har det:

Folkeakademiet Oppland - Hedmark

Hans Vold Vikersveen, REINSVOLL

Gudbrandsdal Folkemusikklag

Tom Erik Kleiven, VINGROM

Hamar Kirkesangforbund

Mogens Kofoed-Larsen, LILLEHAMMER

Hedmark Folkemusikklag

Kirsti Thoresen, HAMAR

Hedmark og Oppland sangerforbund

Kåre Haugli, OTTESTAD

Hedmark og Oppland sangerforum

Arne Moseng, VÅLER I SOLØR

MFO Hedmark og Oppland

Magnus Mulligan, LILLEHAMMER

Norges korforbund Gudbrandsdal

Olaug Enstad, BJORLI

Norges korforbund Hedmark

Øivind Bjurbeck, RUDSHØGDA

Norges korforbund Vestoppland

Eli Kristine Ekeren, GRAN

Norsk kulturskoleråd, Hedmark

Terje Røe, ELVERUM</