Styret

Styret velges av årsmøtet for to 2 år, og Kåre Haugli ble gjenvalgt som leder ved årsmøtet i 2016.
Nedenfor er styret og varamedlemmer med adresse og hvilken medlemsorganisasjon de er tilknyttet:
 
styreleder
Kåre Haugli
OTTESTAD
Hedmark og Oppland sangerforbund
nestleder
Helge Tryggeseth
BRANDBU
Gran musikkråd
styremedlem
Tone Vold
RENA
Åmot kulturråd
styremedlem
Birgitte Rosenberg
ODNES
MFO Hedmark og Oppland
styremedlem
Jertru T. Stallvik
OTTA
Norsk kulturskoleråd Oppland
1. vara
Jan Morten Rønning
GJESÅSEN
Åsnes musikkråd
2. vara
Stig Nilssen
LØTEN
Hedmark folkemusikklag
3. vara
Tom Erik Kleiven
VINGROM
Gudbrandsdal folkemusikklag

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Hedmark og Oppland musikkråd
Telefon: 400 36 425
E-post: ho@musikk.no

Torggata 100, 2317 HAMAR
(Hamar kulturhus)

VIS KONTAKTSKJEMA