/share/mime/48/pdf.png Vedtekter, sist revidert av årsmøtet i 2014
(vedtekter_homr.pdf, 291kB)

/share/mime/48/pdf.png Retningslinjer for valgkomiteen
(valgkomite_retnlinjer.pdf, 82kB)

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Hedmark og Oppland musikkråd
Telefon: 400 36 425
E-post: ho@musikk.no

Torggata 100, 2317 HAMAR
(Hamar kulturhus)

VIS KONTAKTSKJEMA